Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Xử phạt Tổ chức thực hiện hoạt động kiểm định nhưng không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

08/10/2015

Thực hiện kế hoạch thanh tra của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thanh tra Bộ phối hợp với Cục An toàn lao động và Thanh tra một số Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố) trực thuộc Trung ương tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại 22 Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động từ ngày 14/9/2015 theo Quyết định số 260/QĐ-TTr ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Chánh Thanh tra Bộ.

Qua quá trình thanh tra tại một số Tổ chức, Đoàn phát hiện các vi phạm pháp luật trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động chủ yếu như: chưa lập bản ghi chép hiện trường; một số trường hợp biên bản kiểm định chưa có chữ ký xác nhận của người sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; nhiều trường hợp biên bản kiểm định không có chữ ký của người chứng kiến kiểm định theo quy định; thu phí kiểm định không đúng mức theo quy định (thường là thu thấp hơn mức phí quy định tại Thông tư số 73/2014/TT-BTC); đặc biệt, có trường hợp Tổ chức hoạt động kiểm định nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.
Ngày 17/9/2015, khi tiến hành thanh tra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kiểm định kỹ thuật an toàn Miền Nam (sau đây gọi tắt là Tổ chức) đã phát hiện: Tổ chức chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định nhưng đã sử dụng 02 người (ông Nguyễn Đình Hùng và ông Hồ Tấn Vinh) không phải là người của Tổ chức để thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với cần trục bánh lốp tại Công ty TNHH Vận tải Kiên Cường; hiện tổ chức không có kiểm định viên được cấp chứng chỉ kiểm định viên theo quy định.
Để xử lý hành vi vi phạm pháp luật lao động trên, Đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động và trình lãnh đạo Thanh tra Bộ ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính số 276/QĐ-XPVPHC ngày 22 tháng 9 năm 2015 về việc xử phạt vi phạm hành chính về lao động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kiểm định kỹ thuật an toàn Miền Nam với hành vi vi phạm “thực hiện hoạt động kiểm định nhưng không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định theo quy định“, mức xử phạt hành chính là: 125 triệu đồng.
 
Xem