Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hỗ trợ người lao động làm việc tại nước ngoài

11/12/2022

 Từ tháng 6/2022, Trung tâm Thông tin, tư vấn và hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài (MRC) tại Lào Cai đi vào hoạt động, trở thành địa chỉ cung cấp thông tin, hỗ trợ người lao động có nhu cầu làm việc tại nước ngoài.

 MRC là mô hình cung cấp dịch vụ thông tin, tư vấn và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài hướng tới mục tiêu bảo đảm hoạt động di cư lao động được thực hiện hợp pháp, an toàn và hiệu quả. Đây là chương trình hợp tác giữa Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới (UN WOMEN). Tại Việt Nam, mô hình này được triển khai từ năm 2012 tại 5 tỉnh là Phú Thọ, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Quảng Ngãi. Từ 5 MRC này, đã có gần 40.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài được hưởng các dịch vụ thông tin, tư vấn và hỗ trợ. Năm 2022, Trung tâm Thông tin, tư vấn và hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài tiếp tục được triển khai tại 3 địa phương trong cả nước là Lào Cai, Thái Bình và Nghệ An.lao-dong-1.jpg

Tổ chức đối thoại, tư vấn cho người dân vùng khó khăn về thông tin xuất khẩu lao động
Để tạo thuận lợi cho người lao động tiếp cận các thông tin chính thống về thị trường xuất khẩu lao động, MCR Lào Cai đặt văn phòng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.
Ông Trương Hồng Trường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cho biết: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, việc đặt MCR tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh sẽ tạo thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động lồng ghép của MRC với các hoạt động khác như tư vấn tại sàn giao dịch việc làm; tuyên truyền, tư vấn tại cơ sở, phiên/hội chợ việc làm; tư vấn chính sách bảo hiểm thất nghiệp... Qua đó, giúp tăng hiệu quả tuyên truyền, phổ biến thông tin xuất khẩu lao động đến với người lao động, đặc biệt tập trung cho đối tượng nữ, dân tộc thiểu số ở các vùng khó khăn, vùng khó tiếp cận thông tin.
Từ khi đi vào hoạt động đến nay, MCR Lào Cai đã tiếp nhận thông tin, tư vấn cho hơn 100 lao động về các chính sách xuất khẩu lao động; tổ chức 3 cuộc đối thoại về việc làm cho 150 lượt người tại huyện Bát Xát và huyện Mường Khương. Từ đó, MCR Lào Cai đã kết nối, hỗ trợ 4 lao động đi làm việc tại Singapore và Nhật Bản. Cả 4 lao động đều là người dân tộc thiểu số tại huyện Mường Khương. Đặc biệt, anh Sùng Seo Dín, sinh năm 1988 tại thôn Cốc Lầy, xã Lùng Vai (huyện Mường Khương) đã được MCR Lào Cai tư vấn làm thủ tục hỗ trợ vay 80 triệu đồng tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Khương để đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.
Chị Nguyễn Phúc Hậu, cán bộ thường trực MCR Lào Cai cho biết: Không chỉ tư vấn, giới thiệu, hỗ trợ người lao động tìm hiểu các thông tin về xuất khẩu lao động, ngay cả khi người lao động đã đi làm việc, chúng tôi vẫn thường xuyên trao đổi, nắm tình hình lao động tại nước ngoài nhằm kịp thời hỗ trợ nếu có vấn đề xảy ra. Việc này sẽ giúp người lao động làm việc tại nước ngoài và gia đình yên tâm.
Theo kế hoạch, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Lào Cai phấn đấu giải quyết việc làm cho khoảng 61.000 lao động, trong đó có 3.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Việc thành lập MRC tại Lào Cai sẽ thúc đẩy di cư an toàn và giúp người lao động Lào Cai có thể đưa ra các quyết định phù hợp trong quá trình di cư lao động ngoài nước hợp pháp.
Xem