Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Kon Tum

05/12/2022

 Theo báo cáo của Sở Công Thương: Năm 2022, hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh đạt được một số kết quả nhất định, góp phần vào sự tăng trưởng chung của kinh tế tỉnh; cán cân thương mại được kiểm soát: Tỷ trọng giá trị nhập khẩu chiếm tỷ lệ thấp hơn nhiều so với xuất khẩu trong tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của địa phương (xuất khẩu chiếm tỷ lệ đến 98%, nhập khẩu chỉ chiếm 2% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu).

 

24-12-2022-Cao-su.jpg
 Xuất khẩu cao su và cà phê chiếm tỷ trọng cao trong tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh năm 2022
Kết quả đạt được
 
Năm 2022, xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh ước đạt 320,8 triệu USD tăng 10% so với cùng kỳ (290,5 triệu USD) và tăng 19% so với kế hoạch năm (270 triệu USD). Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: Cao su thô, cao su tổng hợp, dây thun khoanh, cà phê nhân, cà phê bột, tinh bột sắn, bàn ghế gỗ các loại; nhóm hàng nông sản (cao su, cà phê, sắn) chiếm tỷ trọng rất cao chiếm hơn 97% tổng cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu (311,2 triệu USD); trong đó, nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp chỉ chiếm 3% tương đương 9,6 triệu USD.
Các mặt hàng dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu trong năm 2022, gồm: Cao su thô xuất khẩu hơn 285 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ (258 triệu USD), chiếm đến 88% trong tổng kim ngạch xuất khẩu; tinh bột sắn xuất khẩu hơn 25,9 triệu USD chiếm 8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu; 4% là các mặt hàng (cà phê, dây thun khoanh, bàn ghế gỗ các loại). Các nhà máy chế biến và sản xuất tinh bột sắn, cao su thô, hoạt động ổn định, giữ vững các thị trường truyền thống và tìm kiếm cơ hội các thị trường xuất khẩu mới. Bên cạnh đó, sản lượng các mặt hàng như tinh bột sắn, cao su tăng đều, giá cả theo dự đoán hai mặt hàng này sẽ tiếp tục đóng góp lớn cho ngành xuất khẩu của tỉnh trong thời gian tới.
 
Cùng với đó, thị trường xuất khẩu hàng hóa tiếp tục được duy trì và mở rộng; bên cạnh thị trường chủ yếu là Trung Quốc; hàng hóa đã bắt đầu xuất khẩu nhiều qua các thị trường mới, như: Cà phê nhân xuất khẩu sang thị trường Anh, Singapore, Hàn Quốc và một số nước ở Châu Âu; Cao su và các sản phẩm từ cao su được xuất khẩu sang Hồng Kông, Mỹ, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Indonesia, Ấn Độ, Italia, Đức, Đài Loan, Philipines, Nhật, Colombia, Isreal, Yemen, Singapore,..; Gỗ và các sản phẩm từ gỗ: chủ yếu là xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, Singapore.
 
Đạt được kết quả trên là do các doanh nghiệp xuất khẩu của tỉnh chủ động trong việc sản xuất, xuất khẩu, tìm kiếm thị trường tiêu thụ đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu cao su, cà phê, tinh bột sắn, cụ thể: Cao su là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh chiếm tỷ trọng lớn nhất trong kim ngạch xuất khẩu của địa phương; tinh bột sắn giữ vững thị trường xuất khẩu truyền thống. Đồng thời, các doanh nghiệp đã chủ động phối hợp với Sở Công Thương tham gia các hội nghị, hội thảo, hội chợ xúc tiến thương mại, thúc đẩy xuất khẩu, mở rộng thị trường tiêu thụ; việc tham gia ký kết các Hiệp định thương mại tự do FTA đã góp phần nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.
 
Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu
 
Để đạt được chỉ tiêu giá trị xuất khẩu trong năm 2023, các cơ quan, địa phương cần chủ động, thường xuyên cung cấp thông tin thị trường, xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp; duy trì thường xuyên việc tổ chức đối thoại doanh nghiệp để thu thập thông tin, nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết hàng tồn kho, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu.
Theo dõi sát tình hình sản xuất và lưu thông nông sản ở địa phương, kịp thời thông báo đến các doanh nghiệp và người sản xuất để chủ động, linh hoạt tổ chức sản xuất cho phù hợp với nhu cầu của thị trường tiêu thụ.
Thông tin nhanh chóng, kịp thời đến các doanh nghiệp các văn bản, chính sách ưu đãi, hỗ trợ các doanh nghiệp tiêu thụ, xuất khẩu nông sản, tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa, vận chuyển hàng hóa qua các cửa khẩu đặc biệt là các cửa khẩu giáp với Trung Quốc trong thời điểm dịch bệnh để các doanh nghiệp biết, chủ động triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời đẩy mạnh khai thác và phát triển thị trường nội địa, nâng cao sức tiêu dùng trong nước, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ.
Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, định vị thương hiệu cho các mặt hàng nông sản có lợi thế của tỉnh để xuất khẩu; Xây dựng các kênh thông tin về các mặt hàng có chất lượng tốt và giá trị xuất khẩu cao cho thị trường và doanh nghiệp, kết nối các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản để trao đổi thông tin và hỗ trợ các doanh nghiệp này trong hoạt động xuất khẩu.
Tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, giảm thiểu chi phí cho các hoạt động quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm, hàng hóa đến người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; Giúp doanh nghiệp xuất khẩu trong việc tiếp cận và tham gia các chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia và địa phương.
Phối hợp với các cơ quan có liên quan và doanh nghiệp trong tỉnh triển khai các chương trình liên kết với các tỉnh, thành phố để giới thiệu, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường nội địa cho các sản phẩm hàng hóa của tỉnh và kết nối hợp tác giữa doanh nghiệp của tỉnh với doanh nghiệp các địa phương.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần chủ động nắm bắt các thông tin về thị trường thế giới để ứng phó kịp thời trong sản xuất và xuất khẩu; đồng thời phải chủ động hội nhập, nắm bắt cơ hội từ các Hiệp định thương mại để thâm nhập thị trường; Từng doanh nghiệp phải chủ động xây dựng thương hiệu, giảm tính lệ thuộc hoặc xuất khẩu qua trung gian, tăng tính liên kết trong nội bộ ngành hàng để tăng cạnh tranh khi gia nhập thị trường mới, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp. Tích cực tham gia các hội chợ, hội nghị, hội thảo, chương trình kết nối giao thương trong và ngoài nước, các đoàn xúc tiến thương mại của tỉnh, của Trung ương để giới thiệu sản phẩm, mở rộng kênh phân phối và thị trường tiêu thụ sản phẩm...
Xem