Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Năm 2022, Phú Thọ đặt mục tiêu đưa 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

06/12/2022

Tính đến thời điểm hiện tại (cuối tháng 11/2022), toàn tỉnh đã được 2.052 người người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 102,6 % kế hoạch năm (bằng 176,9% so với cùng kỳ năm 2021).

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có gần 40 doanh nghiệp đang thực hiện công tác tuyên truyền và tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, trong đó có hai doanh nghiệp có trụ sở tại Phú Thọ. Tính từ năm 2013 tháng 4/2022, tỉnh đã thẩm định và giới thiệu cho gần 400 lượt doanh nghiệp được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp phép về các địa phương để tuyên truyền, tạo nguồn và tuyển chọn lao động trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh việc thẩm định và giới thiệu, các cơ quan chắc năng tỉnh Phú Thọ cũng đã tang cường công tác kiểm tra, thanh tra với trên 40 lượt doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và điểm tư vấn tiếp nhận hồ sơ lao động đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, tỉnh cũng ban hành nhiều chính sách, quyết định hỗ trợ cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân người có công, người dân tộc thiểu số vay vốn khi tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài với số tiền từ 12 - 15 triệu đồng/người; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của lao động đi làm việc ở nước ngoài…
Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Thọ, tính từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh đã có trên 25.000 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, làm việc ở khoảng 20 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới như: Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia, Trung Đông, Hàn Quốc... với khoảng gần 20 ngành, nghề khác nhau từ lao động giản đơn đến lao động kỹ thuật cao. Nhìn chung lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài đều có việc làm tương đối ổn định, thu nhập tốt; có ý thức chấp hành nghiêm túc pháp luật của nước sở tại, thực hiện nghiêm chỉnh hợp đồng lao động đã ký kết... Bình quân thu nhập sau khi trừ chi phí sinh hoạt của lao động tại các thị trường giao động từ 10 - 30 triệu đồng tùy từng thị trường.
Ông Trần Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Phú Thọ, cho biết: Để hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đạt hiệu quả cao, đơn vị đã chủ động tham mưu cho tỉnh ban hành các quyết định về quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các quy định về hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, khắc phục những vi phạm, bảo vệ lợi ích người lao động và doanh nghiệp; chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể căn cứ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương để triển khai chương trình, đề án của tỉnh đến các xã, phường, thị trấn nhằm phấn đấu mỗi năm đưa khoảng 2.500 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
TTruyen-05.jpg
Kết quả, trong năm 2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Phú Thọ đã thẩm định hồ sơ của 25 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài về tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện, thành, thị. Thông báo hướng dẫn người lao động hoàn thiện các thủ tục trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS, thông báo đến Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội); hướng dẫn, tổng hợp, gửi hồ sơ người lao động đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS năm 2022; thực hiện thông báo, hướng dẫn các thủ tục chuẩn bị xuất cảnh cho 25 lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.
Cùng với đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Phú Thọ còn thông báo chương trình tuyển chọn lao động đi làm việc tại Nhật Bản, Đài Loan, CHLB Đức do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai đến các huyện, thành, thị. Rà soát, xác minh nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc của 48 lao động tại các huyện, thành, thị. Thông báo, tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn trong ngành nông nghiệp đến người lao động tại các huyện, thành, thị. Xác nhận hợp đồng cá nhân đối với 03 lao động ký hợp đồng lao động trực tiếp đi làm việc tại Hungary. Cùng với đó là phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành, thị rà soát doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn...
Với mục tiêu đưa 2.000 lao động Phú Thọ đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2022, đến nay, toàn tỉnh đã được 2.052 người người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 102,6 % kế hoạch năm (bằng 176,9% so với cùng kỳ năm 2021).
Xem