Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Từng bước hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động cho sàn giao dịch việc làm trực truyến

02/12/2022

Năm 2022, đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Sóc Trăng thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có nhiều nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó, đã góp phần vào việc thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu về giải quyết việc làm của tỉnh trong năm 2022. Những ngày cuối năm, chúng tôi có dịp trao đổi cùng ông Nguyễn Ngọc Phương - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Sóc Trăng xung quanh những thuận lợi, khó khăn trong công tác tư vấn, giải quyết việc làm.

Nguyen-Ngoc-Phuong-1-.jpg

 Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Ngọc Phương. Ảnh: XUÂN HƯƠNG

Phóng viên: Ông có thể đánh giá công tác thực hiện về tư vấn việc làm trong và ngoài nước tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Sóc Trăng cũng như những kết quả trong năm 2022?
Ông Nguyễn Ngọc Phương: Trong năm 2022, tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19 đã phát huy hiệu quả, cùng với việc triển khai kịp thời các chính sách về hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ phục hồi và phát triển thị trường lao động, nên các doanh nghiệp đã từng bước khôi phục sản xuất, kinh doanh, người lao động tỉnh Sóc Trăng đa số đã quay lại làm việc và tham gia thị trường lao động. Bên cạnh đó, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Sóc Trăng, sự hỗ trợ, phối hợp nhiệt tình của các địa phương, đơn vị và các doanh nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động dịch vụ việc làm của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Sóc Trăng, đặc biệt là trong công tác tư vấn, kết nối việc làm trong nước, ngoài nước tại đơn vị và tại các địa phương trong tỉnh.
Với những thuận lợi trên, trong năm 2022, hoạt động dịch vụ việc làm của trung tâm đạt được kết quả như sau: tư vấn việc làm được 13.800 lượt người, đạt 138%; giới thiệu việc làm và cung ứng lao động trong nước được 1.821 người, đạt 101,1%; đã đưa 34 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 52,3%; tổ chức được 33 phiên giao dịch việc làm. Qua đó, đã góp phần vào việc thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu về giải quyết việc làm của tỉnh trong năm 2022 (kết quả toàn tỉnh giải quyết việc làm trong nước được 30.028 người, đạt 110,07%; đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài được 228 người, đạt 103,64%).
Phóng viên: Ông có thể đánh giá cụ thể hơn việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm?
Ông Nguyễn Ngọc Phương: Đối với việc tổ chức phiên giao dịch việc làm, tần suất tổ chức phiên giao dịch việc làm năm 2022 tăng hơn nhiều so với năm 2021 (năm 2022 tổ chức được 33 phiên, năm 2021 tổ chức được 9 phiên); trong đó 15 phiên lưu động, 12 phiên tại sàn và 6 phiên trực tuyến. Trong năm 2022, Trung tâm Dịch vụ việc làm Sóc Trăng quan tâm tăng cường số lượng phiên giao dịch việc làm trực tuyến, cụ thể: trong năm, trung tâm tổ chức được 6 phiên trực tuyến (phối hợp, kết nối với trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh miền Đông Nam Bộ). Qua đó, tăng cường kết nối giới thiệu việc làm, cung cấp thông tin thị trường lao động; tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
Phóng viên: Ngoài những kết quả nêu trên, công tác tư vấn, kết nối việc làm của trung tâm còn gặp khó khăn gì, nhất là đối với chỉ tiêu tư vấn lao động ngoài nước, thưa ông?
Ông Nguyễn Ngọc Phương: Tuy dịch bệnh Covid-19 từng bước được kiểm soát hiệu quả, nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, nên đã ảnh hưởng phần nào đến công tác tư vấn, kết nối việc làm, đặc biệt ở những tháng đầu năm 2022 (do hạn chế tập trung đông người, một bộ phận người lao động còn tâm lý lo lắng nên chưa yên tâm khi quay lại thị trường lao động). Sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, đa phần người lao động đã tự tìm việc làm và quay lại nơi làm việc trước đây, do đó việc tạo nguồn cung ứng lao động cho các doanh nghiệp có nhu cầu tại các phiên giao dịch việc làm còn rất hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ, kịp thời theo nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
Bên cạnh đó, Đề án về chính sách hỗ trợ vốn vay đối với người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) theo hợp đồng đã hết giai đoạn thực hiện từ năm 2022, hiện nay chưa chính thức ban hành Đề án về hỗ trợ vốn vay mới, nên chưa thật sự thu hút nhiều lao động quan tâm tham gia đi làm việc ở nước ngoài. Riêng đối với chỉ tiêu về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, từ năm 2020 đến nay trung tâm không đạt chỉ tiêu hàng năm, nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên không thể triển khai tư vấn việc làm, tổ chức hoạt động giao dịch việc làm theo kế hoạch.
Phóng viên: Thưa ông, để phát huy những kết quả đạt được, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Sóc Trăng đề ra những công việc trọng tâm gì cần thực hiện trong năm 2023?
Ông Nguyễn Ngọc Phương: Trong năm 2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm Sóc Trăng sẽ tăng cường thực hiện hiệu quả các hoạt động dịch vụ việc làm của đơn vị, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được ngành giao, trọng tâm là các công việc sau: tranh thủ các nguồn lực để tăng cường đầu tư trang tiết bị công nghệ thông tin, từng bước hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động, góp phần hình thành sàn giao dịch việc làm trực truyến. Tăng cường công tác thu thập thông tin thị trường lao động, cập nhật kịp thời vào cơ sở dữ liệu người tìm việc - việc tìm người, làm cơ sở cho việc cung cấp, phân tích, dự báo thị trường lao động, phục vụ tốt cho công tác tư vấn, kết nối việc làm trong nước, ngoài nước của trung tâm nói riêng, của tỉnh nói chung.
Bên cạnh đó, trung tâm sẽ tăng cường phối hợp tổ chức tư vấn việc làm với các đơn vị, địa phương trong tỉnh nhằm kịp thời hỗ trợ người lao động trong việc tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống, đồng thời đáp ứng kịp thời nhu cầu của các doanh nghiệp về tuyển dụng lao động làm việc trong nước, ngoài nước. Tăng tần suất và tổ chức hiệu quả các phiên giao dịch việc làm. Dự kiến năm 2023, trung tâm sẽ tổ chức 47 phiên giao dịch việc làm (tăng 14 phiên so với năm 2022), trong đó: 12 phiên tại sàn, 27 phiên lưu động và 8 phiên trực tuyến.
Xem