Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Điều chỉnh, bổ sung nội dung thông báo thi tuyển công chức Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

25/11/2022

Ngày 25/11/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Thông báo số 4831/TB-LĐTBXH về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung thông báo thi tuyển công chức Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Sau đây là toàn văn Thông báo số 4831/TB-LĐTBXH:

áassds.jpg

bbjkj.jpg

Xem