Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quảng Ninh thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần thay đổi diện mạo vùng dân tộc thiểu số

10/11/2022

 Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác BĐG vùng DTTS; thực hiện lồng ghép giới vào quá trình hoạch định chính sách trong văn bản pháp luật của tỉnh; thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ, trong đó có cán bộ nữ vùng DTTS... Cùng với đó, Quảng Ninh còn có các cơ chế, chính sách riêng, đặc thù thúc đẩy BĐG và sự tiến bộ của phụ nữ, tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tăng số phụ nữ được hưởng lợi, nhất là phụ nữ nghèo, vùng DTTS, phụ nữ vùng cao, vùng sâu, biên giới, hải đảo, phụ nữ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bệnh dịch. Trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể tích cực công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho chính đội ngũ cán bộ và người dân vùng DTTS về BĐG.

Từ năm 2018 đến hết tháng 6/2021, toàn tỉnh đã tổ chức 42 hội nghị tập huấn, tuyên truyền cho gần 2.600 đại biểu là lãnh đạo UBND xã, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ công chức làm công tác tư pháp - hộ tịch, công tác dân tộc, hòa giải viên cơ sở, cán bộ, thôn, bản... về BĐG, hôn nhân gia đình, bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, hệ lụy của việc lựa chọn giới tính trước sinh...

Theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2021- 2025, Quảng Ninh có 56 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi phân bố ở 11/13 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh (trừ thị xã Quảng Yên và huyện Cô Tô). Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh không chỉ quan tâm, tạo điều kiện cho đồng bào DTTS phát triển kinh tế, ổn định đời sống, mà còn đặc biệt chú trọng đến công tác bình đẳng giới nhằm đảm bảo bình đẳng cho mọi phụ nữ, từ đó có thể nâng cao vị thế, vai trò của người phụ nữ DTTS trong gia đình và xã hội.

Hằng năm, tỉnh đều chỉ đạo các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 8/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021”, trong đó có các chính sách pháp luật về BĐG.
Các ngành, đoàn thể còn phối hợp với các trường dân tộc nội trú trên địa bàn tổ chức 6 diễn đàn “Học sinh DTTS nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”; tổ chức nhiều buổi tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh tuyên truyền BĐG vùng DTTS trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện công tác xóa mù chữ và chống tái mù; thực hiện chương trình học bổng hỗ trợ trẻ em gái và phụ nữ tham gia học tập, nâng cao trình độ ở vùng DTTS và miền núi; xây dựng chính sách đối với người học và chính sách đối với giáo viên đảm bảo nam, nữ đều được hưởng các quyền ngang nhau, không phân biệt giới. Sự thay đổi rõ nét mang đến sức sống mới cho các xã vùng DTTS chính là số học sinh nữ DTTS đi học THPT, trung cấp, cao đẳng, đại học tăng nhiều hơn.
quang-ninh-bđg2.jpg
Hoạt động trợ giúp pháp lý đối với phụ nữ là nạn nhân của việc phân biệt đối xử và bạo lực gia đình cũng từng bước được quan tâm. Chỉ riêng Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh từ năm 2018 đến nay đã tổ chức 1.093 cuộc trợ giúp pháp lý cho 1.152 người với các lĩnh vực chủ yếu là pháp luật dân sự, luật trẻ em, hôn nhân và gia đình... Thông qua đó góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, nâng cao ý thức về giới trong vùng DTTS.
Nhiều địa phương đã xây dựng và nhân rộng các mô hình, như: BĐG, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, phòng chống tảo hôn trong vùng đồng bào DTTS. Nội dung sinh hoạt của các mô hình này tập trung phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em, ngăn ngừa tình trạng bạo lực, kết hôn trước độ tuổi pháp luật quy định, tư vấn phát triển kinh tế... Thông qua đó, nhận thức của các thành viên trong câu lạc bộ thay đổi. Nam giới có sự chia sẻ, ủng hộ nhiều hơn với phụ nữ, làm tốt hơn vai trò của người chồng, người cha trong gia đình; nữ giới được cải thiện nhiều mặt, được nâng cao vai trò; việc hỗ trợ người bị bạo lực kịp thời hơn... Năm 2020, toàn tỉnh có 73 vụ bạo lực gia đình, giảm 147 vụ so với năm 2019. Ý thức của nam giới trong nhiều gia đình vùng DTTS đã có chuyển biến, họ có trách nhiệm hơn với gia đình, gánh vác các công việc làm ăn kinh tế.
Để có thể làm tốt hơn nữa công tác BĐG, vì sự tiến bộ của phụ nữ, đặc biệt là thúc đẩy BĐG cho phụ nữ DTTS, trong thời gian tới Quảng Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, giáo dục nâng cao nhận thức về BĐG và sự tiến bộ của phụ nữ trên các phương tiện thông tin đại chúng và truyền thông trực tiếp, hướng về vùng khó khăn, vùng DTTS còn nhiều hủ tục lạc hậu; tăng cường truyền thông giáo dục về BĐG và phòng, chống bạo lực giới trong trường học, khu dân cư. Tỉnh cũng sẽ tiếp tục duy trì hiệu quả và nhân rộng Mô hình BĐG vùng miền DTTS, thu hút nam giới và trẻ em trai tham gia; tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ hỗ trợ nhằm thúc đẩy BĐG ở vùng DTTS; đề xuất giải pháp, mô hình, hoạt động mới tác động trực tiếp đến nhóm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ yếu thế, đồng bào DTTS, vùng khó khăn…

 

Xem