Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thông báo thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ LĐTBXH năm 2022

03/11/2022

Ngày 02/11/2022, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có Thông báo số 4419/TB-LĐTBXH về việc thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 1030/QĐ-LĐTBXH ngày 28/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo thi tuyển công chức tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ năm 2022 như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG
Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu thi tuyển vào 54 vị trí việc làm, gồm:
- Chuyên viên (mã số:01.003): 59.
- Văn thư viên (mã số:02.007): 02 (Văn phòng Bộ).
- Lưu trữ viên (hạng III, mã số:V.01.02.02): 01 (Văn phòng Bộ).
- Kế toán viên (mã số 06.031): 03 (Văn phòng Bộ).
Chỉ tiêu tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ: Xem Phụ lục 1 tại đây
II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Về điều kiện chung
Người đăng ký dự tuyển thi công chức theo khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 có đủ các điều kiện sau:
- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.
- Đủ 18 tuổi trở lên.
- Có đơn dự tuyển, lý lịch rõ ràng.
- Văn bằng, chứng chỉ phù hợp.
- Phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.
2. Điều kiện về trình độ ngoại ngữ, tin học
- Các vị trí Chuyên viên, Văn thư viên, Lưu trữ viên, Kế toán viên không yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng về ngoại ngữ, tin học; chỉ yêu cầu có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học (theo yêu cầu vị trí việc làm, khoản 3 Điều 7 Thông tư số 2/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; khoản 2 Điều 7 Thông tư số 07/2022/TT-BNV ngày 31/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; khoản 3 Điều 7 Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).
- Các đơn vị sau yêu cầu về ngoại ngữ:
+ Vụ Hợp tác quốc tế yêu cầu vị trí Phụ trách hợp tác đa phương sử dụng thành thạo tiếng Anh, có trình độ tiếng Anh tối thiểu đạt mức tương đương IELTS 6.5, có khả năng phiên dịch, biên dịch Anh - Việt, Việt - Anh.
+ Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu: vị trí Quản lý ngoài lao động Việt Nam ở nước ngoài sử dụng thành thạo tiếng Nhật hoặc tiếng Trung hoặc tiếng Anh; vị trí Pháp chế sử dụng thành thạo ít nhất 01 ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nga) hoặc người đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ở nước ngoài bằng 01 trong 03 thứ tiếng Anh, Trung, Nga.
- Miễn thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:
+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.
+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.
3. Về trình độ chuyên môn và ngành/chuyên ngành đào tạo
- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành/chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác đối với các vị trí Chuyên viên, Văn thư viên, Lưu trữ viên, Kế toán viên.
- Yêu cầu về ngành/chuyên ngành đào tạo: Xem Phụ lục 2 tại đây.
4. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
- Không cư trú tại Việt Nam.
- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
- Thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định của Luật Kế toán đối với vị trí Kế toán viên.
5. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ, cụ thể:
- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI, CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
1. Hình thức, nội dung, thời gian thi
Thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức:
a) Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức năng lực chung:  
- Hình thức thi: Trắc nghiệm trên máy vi tính.
- Nội dung, gồm 02 phần: Kiến thức chung 60 câu với thời gian 60 phút và Ngoại ngữ (tiếng Anh trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam) 30 câu với thời gian 30 phút.
b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
- Hình thức: Kết hợp phỏng vấn và viết, thang điểm 100.
- Nội dung: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
- Thời gian: Thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề), thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị).
2. Thời gian tổ chức thi, địa điểm thi
Dự kiến thời gian tổ chức thi trong tháng 12/2022 - 01/2023 tại Trường Đại học Lao động - Xã hội, địa chỉ số 43 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
3. Cách tính kết quả thi vòng 1 và xác định người trúng tuyển trong kỳ thi
a) Kết quả thi vòng 1
Thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 8 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ: Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
b) Xác định người trúng tuyển
Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ, người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:
- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên. Người dự thi phải dự thi đủ phỏng vấn và viết.
- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên nêu tại điểm 5 Mục II Thông báo này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
- Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại ngạch đầu dòng thứ hai mục này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyến; nếu vẫn không xác định được thì Bộ trưởng quyết định người trúng tuyển.
- Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
IV. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Phiếu đăng ký dự tuyển
a) Những người có đủ điều kiện nếu tham gia dự tuyển phải nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo đúng mẫu quy định (mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, do người đăng ký dự tuyển tự kê khai, đầy đủ, chính xác, rõ ràng các thông tin theo hướng dẫn. Người đăng ký dự tuyển phải cam kết những thông tin đã khai trên Phiếu là đúng sự thật. Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo; trường hợp người trúng tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển và người dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
b) Lưu ý: Ngoài Phiếu đăng ký dự tuyển, người dự tuyển nộp kèm theo các tài liệu sau:
- Bản photo (có chứng thực, công chứng, sao y theo quy định) văn bằng tốt nghiệp và kết quả học tập sử dụng để đăng ký dự tuyển (Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng).
- Đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, người dự tuyển nộp bản photo có công chứng theo quy định: văn bằng, bảng kết quả học tập (kèm theo bản dịch sang tiếng Việt) và bản photo công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam. Trường hợp văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì người đăng ký dự tuyển phải nộp các tài liệu chứng minh văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định.
- Đối với người đăng ký dự tuyển được miễn thi ngoại ngữ (tiếng Anh) tại vòng 1: yêu cầu nộp bản photo có công chứng theo quy định một trong các giấy tờ sau:
+ Bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.
+ Bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.
- Đối với người dự tuyển là đối tượng ưu tiên tuyển dụng nêu tại điểm 5 Mục II Thông báo này thì nộp thêm các giấy tờ theo quy định về ưu tiên trong tuyển dụng công chức.
- Ba phong bì có dán tem và ghi rõ, đầy đủ, chính xác họ tên, địa chỉ người nhận (thí sinh hoặc thân nhân).
2. Phí tuyển dụng
- Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
- Thí sinh đủ điều kiện dự thi sẽ nộp phí tuyển dụng trước khi tham dự thi vòng 1 (thời gian sẽ thông báo sau).
3. Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
a) Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 04/11/2022 đến hết ngày 03/12/2022: sáng từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút vào các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ Bảy, chủ Nhật và các ngày lễ).
b) Địa chỉ, địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng hoặc gửi theo đường bưu chính (chuyển phát nhanh, đảm bảo) đến địa chỉ đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng (địa chỉ, địa điểm tiếp nhận Phiếu của từng đơn vị kèm theo).
V. DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TUYỂN
Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2022, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển và các nội dung liên quan được thông báo cụ thể trên Cổng thông tin điện tử Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và niêm yết công khai tại trụ sở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: địa chỉ số 2 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ nộp Phiếu đăng ký dự tuyển cho 01 vị trí, không trả lại Phiếu và các tài liệu liên quan đối với tất cả các trường hợp đăng ký dự tuyển./.
 
 

 

Xem