Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Diễn đàn Lao động di cư ASEAN bàn hướng hỗ trợ dịch chuyển việc làm

11/10/2022

Ngày 10/10, tại Hà Nội, Bộ LĐTBXH phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), tổ chức cuộc họp quốc gia chuẩn bị cho diễn đàn Lao động di cư ASEAN (AFML) lần thứ 15.  

Diễn đàn Lao động di cư ASEAN lần thứ 15 (AFML) diễn ra với chủ đề "Tiếp nối hoạt động di cư lao động và hợp tác khu vực" theo hình thức trực tiếp (với sự tham gia của kết hợp trực tuyến (với sự tham gia của các tổ chức quốc tế trong khu vực cũng như đại biểu của Việt Nam ở các tỉnh và thành phố).
Đây là sự kiện thường niên do nước chủ nhà ASEAN tổ chức trong khuôn khổ Ủy ban ASEAN nhằm thực hiện Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di cư. Các khuyến nghị và giải pháp thúc đẩy quyền của lao động di cư được đề xuất tại diễn đàn sẽ tạo cơ sở để xây dựng và triển khai các hoạt động của quốc gia và khu vực.
Tham dự hội nghị có bà Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ LĐTBXH; đại diện Văn phòng ILO tại Việt Nam; đại diện các Bộ, ngành liên quan tại Việt Nam, các viện nghiên cứu, tổ chức xã hội; đại diện các tổ chức quốc tế...
Phát biểu lại hội nghị, bà Hà Thị Minh Đức cho biết, trong giai đoạn vừa qua khi việc ưu tiên ứng phó với đại dịch Covid-19 được đặt lên hàng đầu, Chính phủ Việt Nam vẫn có những nỗ lực hỗ trợ người lao động trong đó có người lao động di cư duy trì việc làm, đảm bảo sinh kế cũng như phát triển những kỹ năng cần thiết để tiếp tục đóng góp cho xã hội.
z3788180353755-9e09960bba2167c6df62330e96394ac7-574.jpg
Cuộc họp quốc gia chuẩn bị cho Diễn đàn Lao động di cư ASEAN lần thứ 15 (AFML)
Hiện nay, khi đại dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát tại Việt Nam và trên toàn thế giới, hoạt động đưa người lao động Việt Nam di làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã dần hồi phục và cần có những chính sách hỗ trợ phù hợp để tận dụng được những yếu tố tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như tiếp tục bảo vệ tốt lực lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài trước những biến đổi khó lường trong tương lai.
Kể từ đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 đã làm gián đoạn việc đi làm việc ở nước ngoài của nhiều người lao động trong đó có nhiều người lao động hết hạn hợp đồng không thể trở về nước trong khi có nhiều người lao động đáp ứng điều kiện đi làm việc ở nước ngoài với giấy tờ đầy đủ nhưng không xuất cảnh được do các biện pháp ứng phó của quốc gia nơi họ mong muốn đến làm việc.
Điều này gây ảnh hưởng rất lớn tới sinh kế và định hướng việc làm của người lao động cũng như đặt ra những thử thách mới về việc làm cho những người lao động phải về nước trước thời hạn.
Trước những vấn đề nêu trên, rất nhiều tổ chức quốc gia và quốc tế đã xem xét các tác động/thách thức của đại dịch cũng như những thách thức mới xuất hiện trên thế giới sau đại dịch để cùng đưa ra những biện pháp và khuyến nghị tốt nhất cũng như cách tận dụng được nguồn lực do lực lượng lao động di cư mang lại.
Việc thị trường lao động di cư đang dần sôi động trở lại đòi hỏi các nước và các bên liên quan trong xã hội thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hỗ trợ việc dịch chuyển của lao động, đồng thời xây dựng và bảo vệ tốt hơn cho họ trong bối cảnh mới.
Diễn đàn AFML lần thứ 15 trong năm 2022 tập trung vào hai nội dung chính bao gồm phục hồi kinh tế và di cư lao động ở Việt Nam và ASEAN; bảo vệ quyền để tối ưu hóa tác động phát triển của di cư lao động.

 

Xem