Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội nghị thực hiện Đề án 161 về triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hoá – Xã hội ASEAN đến năm 2025

31/08/2022

Ngày 31/8, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức Hội nghị thực hiện Đề án 161 về triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hoá – Xã hội ASEAN đến năm 2025. Đây là Hội nghị thường niên nhằm triển khai Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 161).

Hội nghị có sự tham gia của đại diện Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành thuộc Cộng đồng Văn hoá – Xã hội ASEAN tại Việt Nam, đại diện Lãnh đạo và cán bộ đầu mối các Sở, ngành liên quan đến từ 31 tỉnh, thành phố từ Lai Châu đến Thừa Thiên Huế. Đặc biệt, Hội nghị còn được kết nối trực tuyến với Ban Thư ký ASEAN có trụ sở tại Gia các ta, In-đô-nê-xia.47df03e7eb712e2f7760.jpg

Thứ trưởng Lê Văn Thanh phát biểu khai mạc Hội nghị
Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh nhận định trong 5 năm vừa qua thực hiện Đề án, các Bộ, ngành, địa phương đều đã rất nỗ lực triển khai các chương trình, hành động cụ thể. Đề án 161 đã thành công trong việc lồng ghép tổng thể nội dung ở tất cả các cấp quản lý chương trình, kế hoạch và được thực hiện toàn diện, sâu và rộng đến tất cả các lĩnh vực văn hóa – xã hội. Nhiều tỉnh, thành phố đã thực hiện Đề án hết sức tích cực với những điển hình tốt như cải cách hành chính, tăng cường sự phối hợp liên ngành.
“ Theo nhiệm vụ của Đề án 161, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục chủ trì, cùng các bộ, ngành và địa phương tiếp tục xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2025„ Thứ trưởng Lê Văn Thanh nhận định.
Thứ trưởng cho biết, song song với việc ban hành các văn bản, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục tổ chức Hội nghị thực hiện Đề án 161 nhằm cập nhật tiến độ ban hành Kế hoạch và tình hình thực hiện Đề án 161 giai đoạn 2021-2025; tiếp tục hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch và chia sẻ tình hình hợp tác ASEAN trong các lĩnh vực chuyên ngành.
Phát biểu chúc mừng Hội nghị, Ông Ê-ka-pha Phan-tha-vông, Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN, Ban Thư ký ASEAN đánh giá cao vai trò của Việt Nam nói chung và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nói riêng trong việc tham gia các hoạt động của Trụ cột Văn hoá – Xã hội. Việt Nam ngày càng khẳng định được khả năng dẫn dắt của mình trong ASEAN, luôn thể hiện là một thành viên chủ động, tích cực và đầy trách nhiệm. Việc ban hành Đề án 161 của Việt Nam, trong đó lồng ghép thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN là một điển hình tiêu biểu, luôn được các nước thành viên ASEAN ghi nhận và nhắc tới tại các Hội nghị của Cộng đồng.1d162620ceb60be852a7.jpg
Ông Ê-ka-pha Phan-tha-vông, Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN, Ban Thư ký ASEAN phát biểu tại Hội nghị
Triển khai nhiệm vụ của Đề án 161 giai đoạn 2021-2025, tại Hội nghị, các đại biểu đã được cập nhật tiến độ ban hành Kế hoạch và tình hình thực hiện Đề án; thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và phương hướng giải quyết. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được nâng cao nhận thức về Hội nhập ASEAN trong trụ cột Chính trị - An ninh và một số vấn đề đáng lưu ý trong hợp tác ASEAN của Việt Nam và tình hình thực hiện Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Văn hoá – Xã hội ASEAN 2025 cấp khu vực, các ưu tiên của ASEAN 2022 do Cam-pu-chia là Chủ tịch.
Theo báo cáo tổng hợp của Vụ Hợp tác quốc tế, đơn vị được Bộ giao là đầu mối thực hiện Đề án 161, Hội nghị ghi nhận có 5/10 Bộ, ngành và 11 tỉnh, thành phố ban hành Kế hoạch mới. Một số Bộ, ngành, địa phương báo cáo về việc lồng ghép hoặc tiếp tục triển khai Kế hoạch được ban hành trước đó đến năm 2025. Mặc dù còn khá nhiều địa phương chưa có Kế hoạch nhưng việc thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN vẫn được lồng ghép triển khai. Công tác phòng, chống dịch bệnh để đảm bảo sức khoẻ, tính mạng của người dân cũng chính là mục tiêuvề xây dựng Cộng đồng ASEAN, hướng vào người dân, lấy người dân làm trung tâm và có trách nhiệm xã hội.d02aede10a77cf299666.jpg
Quang cảnh Hội nghị
Về tiến độ, các Bộ, ngành, địa phương được đề nghị sớm hoàn thiện việc ban hành các Kế hoạch thực hiện Đề án 161 cho giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, thúc đẩy, phân bổ các nguồn lực, nhân lực và tài chính cho việc thực hiện Đề án; cân nhắc đến biện pháp xã hội hoá trong quá trình thực hiện và chú trọng hơn nữa trong công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về Đề án 161 nói riêng, hợp tác ASEAN nói chung để đảm bảo hiệu quả thực hiện.
Trong khuôn khổ Hội nghị, các Bộ, ngành thuộc Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN tại Việt Nam đã thông tin thêm với các đại biểu về tình hình hợp tác ASEAN trong từng lĩnh vực chuyên ngành và những vấn đề mới cùng các ưu tiên/hoạt động ở cấp khu vực, cấp quốc gia. Từ đó, giúp các địa phương có thể tham khảo, cân nhắc tới khả năng kết nối với các hoạt động trong Kế hoạch của mình trong thời gian tới. 
Xem