Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Sáp nhập 3 trường cao đẳng ở Lâm Đồng thành Trường Cao đẳng Đà Lạt

18/08/2022

Ngày 18/8, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung ký quyết định số 753/QĐ-LĐTBXH nhằm sáp nhập 3 trường cao đẳng: Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng vào Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt sáp nhập thành Trường Cao đẳng Đà Lạt. 

Trường Cao đẳng Đà Lạt có trụ sở chính tại số 109 Yersin, Phường 10, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Cùng với đó, địa điểm đào tạo gồm có: Số 01 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, TP Đà Lạt; số 53 Đào Duy Từ, phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc; thôn Măng Lin, Phường 7, TP Đà Lạt.

Sáp nhập 3 trường cao đẳng ở Lâm Đồng thành Trường Cao đẳng Đà Lạt - 1
Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt là ngôi trường có cảnh quan đẹp nổi tiếng. (Ảnh: Ngọc Hà)

Theo văn bản của Bộ LĐTBXH, Trường Cao đẳng Đà Lạt là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, trực thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, quyền tự chủ theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và quy định pháp luật hiện hành.
UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện có hiệu quả việc sáp nhập theo Đề án. Trường Cao đẳng Đà Lạt kế thừa quyền lợi, nghĩa vụ; các điều kiện hiện có bao gồm tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động, người học của Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng, Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt; có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi của cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và người học theo quy định.  
Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng, Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt chịu trách nhiệm về toàn bộ tài sản, tài chính và hoạt động của trường theo quy định của pháp luật đến thời điểm UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức sáp nhập, đổi tên theo quyết định.

 

Xem