Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên cả nước

17/08/2022

Ngày 17/8, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có công điện số 03/CĐ-LĐTBXH gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em nhằm tăng cường phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, giảm tối đa các tổn hại và bảo đảm quyền, lợi ích của trẻ em.

 CĐ1.17.08.22.jpg

CĐ2.17.08.22_1.jpg

Xem