Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Cà Mau: Giải quyết việc làm cho hơn 25.000 lao động

18/07/2022

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Cà Mau thông tin, 6 tháng đầu năm toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 25.076/39.700 lao động, đạt 63,2% kế hoạch, tăng 35% so với cùng kỳ. Công tác tuyển sinh, đào tạo và bồi dưỡng nghề cho lao động nông thôn đạt 24,7% kế hoạch, giảm 17% so với cùng kỳ.  

Theo Sở LĐTBXH Cà Mau, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trên địa bàn tỉnh có quyết định phê duyệt 423.043 người, số tiền trên 637 tỷ đồng. Trong đó, đã chi hỗ trợ 413.142 người, số tiền trên 619 tỷ đồng; có 7.635 người qua kiểm tra phát hiện trùng lắp nên không chi, nộp hoàn ngân sách với số tiền trên 13 tỷ đồng; tỷ lệ chi hỗ trợ đạt 99,46%. 

Đối với chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 30/6, UBND tỉnh phê duyệt 74 tờ trình, với 3.900 lượt lao động, số tiền 2.206 triệu đồng, hiện đã giải ngân 1.838 triệu đồng. anh-chup-man-hinh-2022-07-17-luc-103929-ch-223382.png
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau thường xuyên tổ chức các phiên giao dịch việc làm để kết nối cung - cầu lao động.
Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã thực hiện công nhận và giải quyết chính sách ưu đãi đầy đủ, kịp thời cho 110.851 người có công. Tiếp nhận Quyết định số 2412/QĐ-CTN ngày 27/12/2021 của Chủ tịch nước về việc truy tặng danh hiện vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 4 cá nhân. Triển khai thực hiện tốt các hoạt động thăm viếng, tặng quà cho 51.904 lượt người có công ,với tổng số tiền 16.957,4 triệu đồng. Thẩm định và ra quyết định điều dưỡng tại gia đình năm 2022 cho đối tượng là người có công thụ hưởng tổng số 3.906 người, với số tiền là 5.709 triệu đồng,… 
Vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa 7.543/9.500 triệu đồng, đạt 79,4% kế hoạch. Hỗ trợ cho 16.501 hộ nghèo, hộ cận nghèo, với tổng số tiền trên 6.253,75 triệu đồng; hỗ trợ cho 2.891 đối tượng bảo trợ xã hội xã hội, với tổng số tiền 1.156,4 triệu đồng; hỗ trợ cho 247 đối tượng trẻ em, với tổng số tiền 98,8 triệu đồng. Tổng số hộ nghèo 9.604 hộ, chiếm tỷ lệ 3,14%; Tổng số hộ cận nghèo 6.943 hộ, chiếm tỷ lệ 2,27%. 
Trong những tháng cuối năm, tỉnh cần tiếp tục tổ chức thực hiện hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và các biện pháp phòng, chống xâm hại trẻ em và phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em.
Thực hiện đào tạo nghề, việc làm cho lao động, đặc biệt là lao động nông thôn. Tiếp tục triển khai các hoạt động thẩm định, công nhận, chi trả chế độ chính sách đủ, kịp thời đối với người có công, đặc biệt là tổ chức tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022); xây dựng Kế hoạch thăm viếng, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán 2023. Phối hợp với các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, TP Cà Mau triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu giảm nghèo cuối năm 2022,...
Xem