Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Yên Bái triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

24/05/2022

 UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Công văn số 1437/UBND-VX Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Kế hoạch nhằm tăng cường trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương, nâng cao nhận thức của gia đình, nhà trường và xã hội về bảo vệ trẻ em, thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị tích cực triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với Chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.
Phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh đẩy mạnh hoạt động truyền thông nhằm tăng cường nhận thức, kỹ năng của trẻ em, gia đình, cộng đồng về chung tay bảo vệ trẻ em, thông báo, tố giác các hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em, bóc lột sức lao động trẻ em; tuyên truyền về các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng như qua phương tiện thông tin đại chúng, Website của Sở, mạng xã hội...
Tích cực triển khai các hoạt động phù hợp nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2022; triển khai các hoạt động, giải pháp về phòng, chống đuối nước đặc biệt là trong dịp hè; phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại, bạo lực trẻ em.
116792021-2453219601643542-.jpg
Tổ chức giao lưu cho trẻ em tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái
Tổ chức kiểm tra tại một số địa phương để xảy ra tai nạn đuối nước, xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích trẻ em để có giải pháp khắc phục kịp thời. Tham mưu tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Yên Bái năm 2022 theo Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 13/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
Tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn lực ủng hộ của các tổ chức, cá nhân vào Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, đúng quy định; Báo cáo kết quả Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Yên Bái năm 2022 gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/7/2022.
Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông của tỉnh đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2022.
Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, cơ sở giáo dục triển khai các hoạt động về bảo vệ trẻ em, xử lý nghiêm các trường hợp xâm hại, bạo lực trẻ em; chăm sóc giáo dục trẻ em, đảm bảo trẻ em được học tập trong môi trường an toàn, vui tươi, lành mạnh. Chỉ đạo việc bàn giao, tiếp nhận, quản lý trẻ em về sinh hoạt hè tại địa phương.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, giao lưu cho trẻ em với nội dung phù hợp và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phối hợp triển khai các hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2022; các hoạt động truyền thông về bảo vệ trẻ em; triển khai các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả, nhất là trong gia đình.
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh triển khai các hoạt động truyền thông, bám sát chủ đề Tháng hàng động năm 2022 và thông điệp, khẩu hiệu truyền thông theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, gia đình, nhà trường và cộng đồng về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em, đuối nước trẻ em nhất là trong dịp hè.
Tích cực triển khai các hoạt động phù hợp nhân Tháng hàng động vì trẻ em năm 2022, tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, giao lưu cho trẻ em... với nội dung phù hợp, đảm bảo an toàn và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.
Triển khai các giải pháp, hoạt động về phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; tổ chức kiểm tra, rà soát để kịp thời phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời những nơi có nguy cơ trẻ em bị tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông, rơi, ngã; có các biện pháp phù hợp để đẩy mạnh tuyên truyền và phòng chống đuối nước trẻ em trong dịp hè.
Quan tâm đầu tư và huy động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư các công trình trường, lớp học, nhà bán trú, điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em; hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Xem