Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Trung tâm Điều dưỡng Người có công Sầm Sơn thông báo tuyển dụng viên chức

26/05/2022

Thực hiện công văn số 1287/LĐTBXH-TCBC ngày 25/4/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tuyển dụng viên chức năm 2022. Trung tâm Điều dưỡng Người có công Sầm Sơn thông báo tuyển dụng viên chức như sau: 

0001_6.jpg

0002_3.jpg

Chi tiết văn bản xin download Tại đây 

Xem