Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội thảo khu vực về thúc đẩy cơ chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống xâm hại tình dục đối với trẻ em trong ASEAN

19/04/2022

 Chiều ngày 19/4, tại Hà Nội, Bộ LĐTBXH với vai trò là cơ quan đầu mối phụ trách hoạt động của Ủy ban ASEAN về thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và Trẻ em (ACWC) phối hợp với Ban Thư ký ASEAN và UNICEF tổ chức Hội thảo khu vực về thúc đẩy cơ chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống xâm hại tình dục đối với trẻ em trong ASEAN. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tham dự Hội thảo có Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Hà, đại diện ACWC về quyền phụ nữ và quyền trẻ em, cùng các đầu mối phụ trách lĩnh vực phúc lợi xã hội, giáo dục, y tế, thanh niên và quyền con người của các nước thành viên ASEAN, đại diện UNICEF, UNFPA, UNESCO, và các cơ quan Liên hợp quốc, tổ chức quốc tế ở cấp khu vực hoạt động trong lĩnh vực này, và đại diện của các Bộ, ngành, hội, hiệp hội và tổ chức quốc tế có liên quan...

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án do Việt Nam chủ trì trong kế hoạch công tác của ACWC giai đoạn 2021- 2025 trong bối cảnh vấn đề xâm hại tình dục trẻ em ngày càng trở nên trầm trọng hơn trong những năm gần đây khi đại dịch Covid-19 và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ kỹ thuật số đã làm gia tăng các hình thức xâm hại tình dục trẻ em trực tuyến, gây ra những tổn thương nghiêm trọng về thể chất lẫn tinh thần của trẻ. Bên cạnh những khoảng trống về mặt pháp lý, nguồn lực, một trong những thách thức mà các nước thành viên ASEAN phải đối mặt trong việc thực hiện phòng chống xâm hại tình dục trẻ em là cơ chế phối hợp liên ngành giữa các bên liên quan. Công tác phối hợp liên ngành trong phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt giữa ngành giáo dục, y tế, tư pháp chưa được thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả, dẫn đến chưa huy động được sức mạnh của các ngành, các cấp vào công tác phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em.

IMG-20220419-200344.jpg
Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Hà phát biểu khai mạc Hội thảo
Phát biểu khai mạc Hội thảo khu vực, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà hoan nghênh những sáng kiến để thúc đẩy cơ chế phối hợp liên ngành trong phòng chống xâm hại tình dục đối với trẻ em. Thứ trưởng cho rằng Hội thảo là cơ hội để chia sẻ những nội dung đã được thực hiện tốt trên thế giới và ASEAN, những chính sách, pháp luật quốc gia, và đặc biệt cơ chế phối hợp liên ngành nhằm giải quyết tình trạng xâm hại tình dục trẻ em. Từ đó, tạo môi trường phù hợp cho sự phát triển toàn diện của trẻ, cùng nhau xây dựng một khu vực ASEAN phát triển, lấy con người là trung tâm, lấy đầu tư cho trẻ em là động lực phát triển đảm bảo gắn kết và chủ động thích ứng.
Nhân dịp này, Thứ trưởng đã cảm ơn và đánh giá cao những nỗ lực của Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ Quyền của Phụ nữ và trẻ em (ACWC) và Ban Thư ký ASEAN, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), các đối tác phát triển, các nhà tài trợ cũng như các cơ quan chuyên ngành của ASEAN, cùng các tổ chức phi chính phủ nhằm đảm bảo rằng mỗi trẻ em sẽ được hưởng đầy đủ các quyền như đã được quy định trong công ước về quyền trẻ em, một Cộng đồng ASEAN không bỏ ai lại phía sau.
IMG-20220419-141155.jpg
Quang cảnh Hội thảo tại điểm cầu Hà Nội
Tại Hội thảo, bà Yanti Kusumawardhani, đại diện Quyền trẻ em của Indonesia, Phó Chủ tịch Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em trong ASEAN (ACWC) nêu lên những thách thức liên quan đến vấn đề y tế công cộng, lương thực thực phẩm, vấn đề việc làm và những khủng khoảng về y tế, kinh tế trên cũng dẫn tới khoảng cách trong bình đẳng giới và những bất bình đẳng về kinh tế xã hội cho phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là tiếp cận thông tin, tiếp cận về y tế, an sinh xã hội... Bà Yanti Kusumawardhani cho rằng những thách thức nêu trên và những khủng hoảng không lường trước được này cho thấy tầm quan trọng của việc hợp tác để phục hồi và tăng cường tính tự lực trong khu vực để thực hiện những ưu tiên do những tác động của Covid 19. ACWC tiếp tục cam kết xây dựng một môi trường an toàn cho tất cả trẻ em trong khu vực và sẽ có những biện pháp bền vững để thúc đẩy và thực hiện được những vấn đề đảm bảo quyền của phụ nữ và trẻ em, thực hiện Công ước CEDAW, Công ước về Quyền trẻ em và các cam kết khu vực khác.
IMG-20220419-141241.jpg
Các đại biểu tham dự Hội thảo
Tại Hội thảo, các đại biểu đã được cập nhật thông tin tổng quan về tình hình và tác động của xâm hại tình dục đối với trẻ em trong ASEAN và trên thế giới, những sáng kiến của ASEAN nhằm giải quyết xâm hại tình dục đối với trẻ em trong thời gian qua. Đồng thời, các nước thành viên ASEAN cũng đã chia sẻ về khung chính sách và điển hình tốt về giải quyết xâm hại tình dục đối với trẻ em ở cấp quốc gia, từ đó, đưa ra những khuyến nghị để cải thiện việc thực hiện trong thời gian tới.
 

 

Xem