Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở GDNN

06/04/2022

Với mục đích tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trang bị những kiến thức khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên về khởi nghiệp và nâng cao năng lực của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở khởi nghiệp;… Vừa qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã ban hành Quyết định số 303/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025’’ năm 2022.

Theo đó, Kế hoạch “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” sẽ tập chung vào các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Cụ thể:

Trong công tác thông tin truyền thông tâp trung truyền thông về khởi nghiệp trên nền tảng mạng xã hội; Biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền về khởi nghiệp dành cho học sinh, sinh viên theo học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên sử dụng các khai thác các nguồn thông tin, học liệu từ Cổng Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia theo Quyết định số 844/QĐ-TTg của Thủ tướng CP về việc phê duyệt Đề án ‘’Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025’’;
566f1b065b169048c907.jpg
Lễ trao giải tại Vòng chung kết Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” Startup Kite 2021
Đồng thời, tổ chức buổi lễ tuyên dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình có thành tích đóng tích cực cho hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông qua hoạt động tổng kết, đánh giá thực hiện Kế hoạch năm 2022 và đánh giá, trao giải tại các cuộc thi.  
Cùng với đó, các cuộc thi ‘’Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp’’ năm 2022 – Startup kite 2022; ‘’Ngày hội khởi nghiệp quốc gia học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp’’ năm 2022, sẽ được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào, tinh thần khởi nghiệp ở thế hệ trẻ.
Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng khởi nghiệp đội ngũ cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên sẽ được trú trọng hơn; Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng chuyên đề khởi nghiệp đưa vào chương trình đào tạo theo hướng bắt buộc hoặc tự chọn để phù hợp với thực tiễn; Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, hội thảo trao đổi học tập kinh nghiệm về đào tạo khởi nghiệp trong nhà trường cho đội ngũ làm công tác tư vẫn, hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp trong nhà trường cho đội ngũ làm công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.
Tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp và tìm ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của học sinh, sinh viên. Phối hợp, kết nối doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động giao lưu, khởi nghiệp tạo điều kiện kết nối học sinh, sinh viên với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
Bộ LĐTBXH giao Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị chủ trì phối hợp với các đơn vị trong và ngoài bộ có liên quan triển khai, thực hiện Kế hoạch năm 2022; Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố chủ trì phối hợp với các ngành liên quan cấp tỉnh thực hiện Kế hoạch 2022 trên địa bàn tỉnh, tổng hợp báo cáo hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh về Bộ LĐTBXH trước ngày 30/11/2022. 
Xem