Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hải Dương đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi

07/03/2022

Năm 2022, tỉnh Hải Dương sẽ đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi.    

Năm 2021, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp với nhiều đợt bùng phát, tác động tiêu cực đến thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương. Song với sự quyết tâm cao, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp, vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, nhất là sự chung sức, đồng thuận cao của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh đã thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa kiểm soát được dịch COVID-19, bảo đảm sức khỏe người dân, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội.
Nhờ đó, kết thúc năm 2021, Hải Dương đã đạt và vượt 11/14 chỉ tiêu phấn đấu của năm 2021, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 8,6%, cao thứ 8/63 cả nước và thứ 4/11 trong vùng đồng bằng sông Hồng (sau Hải Phòng, Quảng Ninh và Hà Nam). Thu nhập bình quân đầu người đạt 77 triệu đồng, đứng thứ 16/63 trong toàn quốc… 

 

IMG-3405gnhd.jpg
Năm 2022, Hải Dương đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi

 

Đặc biệt, thực hiện Chương trình mục tiêu về giảm nghèo bền vững trong bối cảnh dịch bệnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân nỗ lực trong thực thi chính sách và huy động nguồn lực để thực hiện hiệu quả chương trình. Trong đó, tỉnh tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực và tập trung vào một số chỉ tiêu như: cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các cơ chế, chính sách giảm nghèo; tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở các huyện, xã, thôn có tỷ lệ hộ nghèo cao, nhất là hệ thống giao thông, điện, nước sinh hoạt.

Đồng thời, chú trọng việc đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người nghèo dựa trên nhu cầu thị trường và khả năng của từng người, đáp ứng nhu cầu thực tế, mang tính hiệu quả sau khi học nghề và quan tâm tạo việc làm cho lao động trong các khu, cụm công nghiệp, làng nghề; có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức dạy nghề kèm theo hình thức vừa học vừa làm cho người nghèo…
Để tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách giảm nghèo để cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người dân, hạn chế tái nghèo, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, tạo điều kiện cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; gắn các mục tiêu giảm nghèo bền vững với tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và các chính sách về an sinh xã hội, ngày 8/3, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo của tỉnh năm 2022.
Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,75% theo Nghị quyết HĐND tỉnh Hải Dương về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; giảm tỷ lệ hộ cận nghèo xuống còn 2,00% (theo quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021- 2025) 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi.
100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế và được hưởng các quyền lợi về khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh có đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định. 100% các đối tượng thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình khi có nhu cầu được hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế và được hưởng các quyền lợi về khám chữa bệnh theo quy định.
Hải Dương đảm bảo 100% học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được miễn giảm học phí, các khoản đóng góp theo quy định. 100% các hộ nghèo, cận nghèo trong tỉnh được tiếp cận với nguồn nước sạch, hợp vệ sinh. Đồng thời, tăng cường vận động ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" để bổ sung nguồn lực hỗ trợ chương trình làm nhà ở và các khoản hỗ trợ đột xuất khác cho hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học, tiến bộ kỹ thuật, hướng dẫn cách làm ăn, hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi cho 600 lượt người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; xây dựng 02 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho 10 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo theo chương trình khuyến nông.

Cùng với việc đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Dương phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan thực hiện các chính sách trợ giúp hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo như: bảo hiểm y tế, giáo dục, tín dụng, nhà ở, dạy nghề tạo việc làm...; tham mưu trình UBND tỉnh nguồn lực để thực hiện chương trình và đề xuất cơ chế, chế độ hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Tổ chức tuyên truyền chính sách, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp; kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của tỉnh… 

Xem