Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giảm nghèo giữa Bộ LĐTBXH và UNDP

28/02/2022

Chiều 28/02, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giảm nghèo giữa Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và giới thiệu dự án UNDP-MOLISA-DFAT: “Xây dựng chương trình và tư vấn chính sách về giảm nghèo đa chiều và bền vững, giai đoạn 2021-2023".

Tham dự Lễ ký kết, có ông Lê Văn Thanh - Thứ trưởng Bộ LĐTBXH; bà Caitlin Wiesen - Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam; bà Robyn Mudie - Đại sứ Australia tại Việt Nam; ông Tô Đức - Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

0df63d1845a589fbd0b4.jpg

Thứ trưởng Lê Văn Thanh phát biểu tại Lễ ký kết thảo thuận hợp tác trong lĩnh vực giảm nghèo giữa Bộ LĐTBXH và UNDP
Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đánh giá cao sự hợp tác giữa Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo và Bộ Ngoại giao - Thương mại Australia (DFAT), UNDP. Thứ trưởng ghi nhận: “Thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Bộ LĐTBXH mong muốn tăng cường hợp tác song phương, đa phương với các đối tác quốc tế nhằm thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững; tiến tới mục tiêu xóa nghèo ở mọi chiều cạnh, cho mọi người, ở mọi nơi, mọi thời điểm”. 
Thứ trưởng cho biết, Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có nhiều điểm cốt lõi rất mới so với giai đoạn 2016-2020 trước đây. Trong đó, Chương trình tập trung đầu tư vào con người, nâng cao năng lực người nghèo; xác định rõ nguyên nhân nghèo để giải quyết căn cơ, triệt để những vấn đề của người nghèo, vùng lõi nghèo.
“Phương thức hỗ trợ người nghèo cũng thay đổi. Sẽ chuyển từ hỗ trợ riêng lẻ theo hộ gia đình sang tập trung hỗ trợ theo các mô hình tổ chức sản xuất phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, nhu cầu của hộ nghèo thông qua việc xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Nhằm tạo việc làm, sinh kế bền vững, thu nhập tốt, nâng cao chất lượng cuộc sống và thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho người nghèo. Góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, bảo vệ môi trường, tăng trưởng kinh tế và mục tiêu giảm nghèo bền vững”, Thứ trưởng Lê Văn Thanh nêu rõ. 
Cùng với đó, Chương trình tập trung hỗ trợ người nghèo giải quyết những vấn đề quan trọng nhất như sinh kế, học nghề, việc làm, có thu nhập ổn định. Bổ sung một số dự án, tiểu dự án, nội dung mới ở vùng nghèo, vùng khó khăn như phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, hỗ trợ nhà ở, cải thiện dinh dưỡng, truyền thông nhân rộng sáng kiến giảm nghèo và khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng nghèo.
IMG-1063..JPG
Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam - bà Caitlin Wiesen
Chia sẻ tại Lễ ký kết, bà Caitlin Wiesen - Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam cho biết: “Việt Nam đã rất đúng đắn trong việc xác định các chính sách giảm nghèo đa chiều vùng bãi ngang, ven biển là ưu tiên hàng đầu’’. 
Tuy nhiên, để đạt được những mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì ở mức 1-1,5%/năm và tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm, mục tiêu giảm một nửa số hộ nghèo và cận nghèo vào năm 2025, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững cần áp dụng các giải pháp, sáng tạo hơn trong việc chủ động tiếp cận các kỹ thuật số.
Đại sứ Australia tại Việt Nam Robyn Mudie cho biết: “Australia cam kết hỗ trợ tăng trưởng bền vững và bao trùm ở Việt Nam. Quan hệ đối tác Bộ LĐTBXH và UNDP chính thức ra mắt hôm nay là một phần trong cam kết của Australia. Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác này vì nhờ đó chúng tôi có thể khuyến nghị Việt Nam nghiên cứu, xây dựng, thực hiện các giải pháp sáng tạo, đổi mới về giảm nghèo bền vững”.
Theo ông Tô Đức - Chánh văn phòng quốc gia về giảm nghèo Bộ LĐTBXH, kinh phí do Bộ Ngoại giao và thương mại Úc (DFAT) tài trợ giai đoạn 2021-2022 khoảng 180.000 USD, tương đương 4 tỷ đồng. Đến giai đoạn 2023-2025, nguồn kinh phí sẽ tiếp tục được huy động. Kinh phí đối ứng từ phía Văn phòng quốc gia giảm nghèo là 2 tỷ đồng.
IMG-1164..JPG
Đại diện UNDP cùng đại diện VPQG giảm nghèo Bộ LĐTBXH ký kết thảo thuận hợp tác trong lĩnh vực giảm nghèo
Dự án UNDP-MOLISA-DFAT: “Xây dựng chương trình và tư vấn chính sách về giảm nghèo đa chiều và bền vững, giai đoạn 2021-2023" hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ LĐTBXH:
(1) Nghiên cứu, đề xuất xây dựng một số nội dung Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Thông qua đó Chương trình giảm nghèo trong giai đoạn tới có nhiều nội dung đổi mới, phù hợp với yêu cầu bối cảnh hiện tại, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho chính quyền và người dân địa phương sáng tạo, phát huy nội lực cộng đồng. Áp dụng các giải pháp sáng tạo đã được thử nghiệm thành công giúp giảm nghèo nhanh và bền vững trong các dự án hỗ trợ phát triển sinh kế và tạo thu nhập đồng thời huy động các doanh nghiệp tham gia phát triển chuỗi giá trị, cùng đồng hành với người dân hỗ trợ kỹ thuật cải thiện sinh kế.
 (2) Nghiên cứu, khuyến nghị chuẩn nghèo và các công cụ đo nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025, qua đó hàng triệu người dân gặp khó khăn, đặc biệt trong đại dịch COVID-19 được thụ hưởng chính sách hỗ trợ kịp thời.
 (3) Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp chuyển đổi số trong quản lý và thực hiện Chương trình, qua đó thông tin chỉ đạo cũng như kết quả thực hiện Chương trình được cập nhật và chia sẻ kịp thời, giúp cho việc chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, các giải pháp sáng tạo được nhanh chóng và hiệu quả.

 

 
Xem