Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hòa Bình nhiều kết quả hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo

14/02/2022

Trong khó khăn do dịch bệnh Covid-19, song với sự tập trung quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân, tỉnh Hòa Bình đã đạt được nhiều kết quả trong việc hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững. 

Theo báo cáo từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hòa Bình về kết quả hực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2021, theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 6,30% (tương đương 13.817 hộ), giảm vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra là 6,60%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025 là 33.036 hộ (tương đương 15,06%).
Để đạt được kết quả trên, các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh đã tích cực chỉ đạo công tác giảm nghèo, chú trọng lồng ghép các nguồn lực của các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội và chính sách an sinh xã hội. Đặc biệt, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ và các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân tham gia với quyết tâm vươn lên thoát nghèo, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững đề ra. Trong đó, để phấn đấu không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, có chính sách hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo. 
IMG-3016gnhb.jpg
Năm 2022, Hòa Bình sẽ tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình sinh kế vì mục tiêu giảm nghèo bền vững
Cụ thể, thực hiện các chương trình tín dụng năm 2021, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hòa Bình đã cho 33.562 lượt khách hàng vay vốn với danh số cho vay trên 1.260 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm. Trong đó, có 4.506 hộ nghèo vay tổng số tiền là 193,95 tỷ đồng, 5.003 hộ cận nghèo vay 220,356 tyt đồng, 4.381 hộ mới thoát nghèo vay 205,528 tỷ đồng và một số chương trình khác... Tính đến hết 31/12/2021, tổng số khách hàng còn dư nợ vốn là 120.947 hộ với tổng dư nợ gần 3.625 tỷ triệu đồng.
Thực hiện Luật Bảo hiểm y tế tổ chức mua, cấp phát 412.340 thẻ BHYT miễn phí cho 13.728 người nghèo, 9.150 người nghèo đa chiều thiếu hụt BHYT, 269.248 người dân tộc thiểu số sống ở vùng khó khăn, 8.783 người sống ở vùng đặc biệt khó khăn, 16.418 người thuộc hộ cận nghèo, 9.033 đối tượng bảo trợ xã hội và một số các đối tượng khác với tổng kinh phí hỗ trợ trên 331,521 tỷ đồng. Tỉnh cũng đã tiếp tục thực hiện hỗ trợ 30% mức đóng BHYT cho các hộ nghèo đa chiều không thiếu hụt về y tế và hỗ trợ 10% mức đóng BHYT cho hộ cận nghèo; dảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được mua bảo hiểm y tế.
Trong năm, Hòa Bình cũng đã thực hiện tốt việc hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học phí; hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mần non; chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc rất ít người; học bổng cho học sinh dân tộc nội trú; học bổng và phương tiện cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp với tổng số kinh phí đã phân bổ là 233,217 tỷ đồng.
Thực hiện phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội với tổng số tiền 29,846 tỷ đồng.
Đối với chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm xuất khẩu lao động, tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường hoạt động tư vấn, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp. Kết quả trong năm 2021, các cơ sở trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyển sinh, đào tạo cho 15.000 người, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Đến nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 57,5%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ đạt 23,1%. Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 16.120 người lao động, đạt 101% kế hoạch năm, trong đó xuất khẩu lao động là 170 người. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị giảm dưới 2,9%; tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp giảm xuống 57%...
Đặc biệt, thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, với các nguồn vận động tài trợ và Quỹ "Ngày vì người nghèo" năm 2021, tỉnh Hòa Bình đã hỗ trợ 341 hộ nghèo làm nhà mới và sửa chữa nhà với tổng kinh phí trên 11,7 tỷ đồng.
Trong đó, phong trào thi đua"Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" đã được MTTQ các cấp trong tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, cán bộ công chức viên chức, các nhà hảo tâm, cộng đồng dân cư tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia phối hợp phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững bằng những việc làm thiết thực để giúp đỡ các hộ nghèo. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trích Quỹ tổ chức trao tặng 29.265 suất quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết Nguyên đán (trị giá trên 15 tỷ triệu đồng)…
Để đạt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 theo chuẩn giai đoạn 2022 - 2025 toàn tỉnh xuống còn 13,49% (tương đương giảm 2%), tỉnh Hòa Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm, vai trò của cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, cộng đồng xã hội và của chính bản thân người nghèo, hộ nghèo trong triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đồng thời, tiếp tục ưu tiên bổ sung nguồn vốn từ ngân sách địa phương để xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu. Xây dựng bổ sung thêm chính sách giảm nghèo đặc thù của địa phương nhằm hỗ trợ cho người nghèo, đồng bào các dân tộc sinh sống tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Triển khai thực hiện đồng bộ cơ chế, chính sách giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ người nghèo, người cận nghèo, mới thoát nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình sinh kế vì mục tiêu giảm nghèo bền vững và hiệu quả… 

Xem