Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà: Công tác phối hợp liên ngành về trẻ em cần được triển khai thực hiện sâu rộng hơn nữa

26/01/2022

“Trong năm 2022, công tác phối hợp liên ngành về trẻ em cần được triển khai thực hiện sâu rộng hơn nữa; Tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em… để cùng thực hiện tốt hơn công tác trẻ em”. Đây là một trong những nội dung được Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Hà chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 2022 của Cục Trẻ em, diễn ra chiều 26/01 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

9d3de1190c8bc1d5989a.jpg

Toàn cảnh Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Đặng Hoa Nam – Cục trưởng Cục Trẻ em cho biết, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 và Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Cục Trẻ em đã tích cực triển khai các giải pháp chỉ đạo, điều hành các đơn vị, hoàn thành các nhiệm vụ do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao phó.

Công tác xây dựng thể chế, pháp luật, chính sách liên quan đến trẻ tiếp tục được xây dựng, hoàn thiện theo hướng đồng bộ, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu về công tác trẻ em, bảo vệ, chăm sóc trẻ em trước tác động của đại dịch COVID-19. Cục đã tham mưu các quy định về xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực trẻ em trong Nghị định số 130/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em và Thông tư số 13/2021/TT-LĐTBXH ngày 30/9/2021 ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và xâm hại trẻ em, xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm hại trẻ em. Đặc biệt, tháng 12 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 36/CT-TTg về tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
02.26.01.22.jpgThứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Về triển khai các giải pháp ứng phó, giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19, thiên tai tới trẻ em, cùng với việc tham mưu ban hành chính sách hỗ trợ trẻ em, bao gồm trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19, Cục đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn địa phương, cơ sở thực hiện pháp luật, chính sách và các biện pháp hỗ trợ trẻ em mồ côi do COVID-19. Bên cạnh đó, tăng cường công tác truyền thông hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt chăm sóc, hỗ trợ trẻ em mồ côi trong dịch COVID-19, triển khai dịch vụ hỗ trợ bảo vệ trẻ em trong dịch COVID-19; Phối hợp với UNICEF xây dựng tài liệu, tờ rơi và video clip hướng dẫn quy trình hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại, có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột trong đại dịch.
“Đặc biệt, Cục triển khai dich vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, phòng ngừa sang chấn tâm lý trẻ em trong bối cảnh dịch COVID-19. Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 cũng đã phối hợp với các chuyên gia về tâm lý triển khai hỗ trợ tâm lý, hướng dẫn chăm sóc cho trẻ em trong các khu cách ly tập trung thông qua hình thức trực tuyến, tổ chức hướng dẫn, tư vấn về an toàn cho trẻ em; chăm sóc, ổn định tâm lý, phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý những sang chấn tâm lý của trẻ em trong bối cảnh cách ly, giãn cách xã hội; hỗ trợ, can thiệp, xử lý khẩn cấp để bảo vệ, phòng, chống xâm hại trẻ em. Triển khai dịch vụ hỗ trợ trẻ em thông qua mạng lưới các chuyên gia và cộng tác viên hỗ trợ việc tư vấn cho trẻ em ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 về phòng ngừa xâm hại, bạo lực, hỗ trợ tâm lý tâm thần cho trẻ em”, ông Đặng Hoa Nam thông tin.
Tại hội nghị, đại diện các đơn vị tham dự như Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế, Trung tâm Thông tin, Sở LĐTBXH Hà Nội… đều ghi nhận, đánh giá cao hiệu quả trong công tác tham mưu, tổ chức chính sách, phối hợp liên ngành của Cục trẻ em trong năm vừa qua. Đồng thời, các đại biểu cũng đưa ra các ý kiến đóng góp cho Cục để hoàn thành mục tiêu trong năm 2022.
03.26.01.22.jpgÔng Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em bày tỏ lòng biết ơn tới sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới công tác trẻ em trong năm qua.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ Cục Trẻ em đã đạt được trong năm 2021. 
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà chia sẻ: Đại dịch COVID-19 đi qua, trẻ em là một trong những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất về sức khỏe, dinh dưỡng, tâm sinh lý do việc học trực tuyến kéo dài. Trong bối cảnh đó, Cục Trẻ em đã phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tham mưu, xây dựng được một số văn bản quy phạm pháp luật kịp thời, nhanh chóng và chất lượng nhằm triển khai các giải pháp ứng phó, giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19, thiên tai tới trẻ em.
Bên cạnh đó, Cục Trẻ em đã tăng cường công tác truyền thông hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt chăm sóc, hỗ trợ trẻ em mồ côi trong dịch COVID-19 như việc phối hợp với tổ chức UNICEF xây dựng tài liệu, tờ rơi và video clip hướng dẫn quy trình hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19
Ngoài ra, công tác truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội cũng được Cục Trẻ em đẩy mạnh và tạo được dấu ấn với công chúng về các hoạt động lĩnh vực trẻ em của Bộ. Công tác phối hợp liên ngành với các Bộ, ban, ngành như: Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Công an, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo,… được triển khai nhịp nhàng.
Về nhiệm vụ năm 2022, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà mong muốn công tác phối hợp liên ngành về trẻ em được triển khai thực hiện sâu rộng hơn nữa. Cần tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội luật sư, Hội bảo vệ quyền trẻ em… để cùng thực hiện tốt hơn công tác trẻ em. Đồng thời, nhanh chóng đưa ra kế hoạch phục hồi các lĩnh vực liên quan đến trẻ em sau đại dịch COVID-19 nhằm bảo đảm quyền trẻ em, ưu tiên nhóm trẻ em mồ côi và trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt do đại dịch COVID-19, thiên tai, dịch bệnh và các tình trạng khẩn cấp khác thông qua việc nghiên cứu, bổ sung và thực hiện các chính sách hỗ trợ.
Cùng với đó, phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em và mạng lưới xã hội bảo vệ trẻ em đến cấp xã và cộng đồng dân cư nhằm phòng ngừa các nguy cơ xâm hại trẻ em.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà tin tưởng và hy vọng, công tác trẻ em năm 2022 sẽ có nhiều chuyển biến tích cực với những kết quả cao hơn. 

 

Xem