Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Cuộc họp của nhóm công tác về các điển hình lao động tiên tiến trong ASEAN lần thứ 14 (SLOM-WG -14)

10/11/2021

Ngày 10/11/2021, Cuộc họp thường niên của Nhóm công tác về các điển hình lao động tiên tiến nhằm tăng cường tính cạnh tranh trong ASEAN (SLOM-WG) đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Theo thứ tự luân phiên, Việt Nam sẽ hỗ trợ quốc gia Chủ tịch của Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN (ALMM) là In-đô-nê-xia trong việc tổ chức cuộc họp Nhóm công tác nêu trên. Đây là cuộc họp lần thứ 14 của Nhóm công tác từ thời điêm được thành lập vào tháng 10 năm 2009 tại Băng Cốc, Thái Lan.

Cuộc họp ghi nhận cập nhật của Ban Thư ký ASEAN về một số quyết định, sáng kiến liên quan của ASEAN được đưa ra kể từ Hội nghị SLOM-WG lần thứ 13 vào tháng 10/2020. Đáng lưu ý có tình hình triển khai thực hiện Khung phục hồi tổng thể ASEAN (ACRF), tình hình mở rộng phạm vi bao phủ của Bảo hiểm xã hội cho người lao động thuộc khu vực phi chính thức trong ASEAN và các hoạt động tiếp nối của Nghiên cứu về Quản lý tác động của công nghệ đối với công việc,người lao động và mối quan hệ việc làm trong ASEAN do Việt Nam điều phối.223.jpg

Cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tuyến
Trong năm 2021, dưới sự lãnh đạo của Indonesia, kênh lao động ASEAN đã có những bước tiến rõ rệt trong lĩnh vực Phát triển nguồn nhân lực với sự thành lập của Hội đồng Giáo dục nghề nghiệp ASEAN (ATC) và việc công bố ); Báo cáo đánh giá về sự sẵn sàng cho sự phát triển nguồn nhân lực do Việt Nam điều phối vào hồi tháng 4 năm 2021. Các hoạt động này là tiếp nối của những tuyên bố đã được thông qua trong năm Việt Nam làm chủ tịch ASEAN 2020, cụ thể là Khung phục hồi tổng thể ASEAN (ACRF) và Tuyến bố ASEAN về phát triển nguồn nhân lực cho một thế giới việc làm đang đổi thay.
Nhóm công tác về các điển hình lao động tiên tiến nhằm tăng cường tính cạnh tranh trong ASEAN là một trong ba cơ chế hợp tác về lao động trong ASEAN bên cạnh Mạng an toàn lao động ASEAN ( ASEAN-OSHNET) và Ủy ban thực hiện Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di cư trong ASEAN (ACMW). Kết quả làm việc của SLOM-WG sẽ được báo cáo lên Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN (SLOM) để đệ trình lên các Bộ trưởng lao động ASEAN (ALM) nhằm định hướng cho các hoạt động của năm 2021-2022. 
Xem