Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội nghị Quan chức Cấp cao ASEAN – Nhật Bản lần thứ 19 về xã hội chăm sóc

09/12/2021

Ngày 09/12, Hội nghị Quan chức Cấp cao ASEAN - Nhật Bản lần thứ 19 về xã hội chăm sóc đã được diễn ra theo hình thức trực tuyến. Tham dự Hội nghị có các đại diện Quan chức cấp cao trong lĩnh vực phúc lợi xã hội, lao động và y tế của các Quốc gia thành viên ASEAN và các tổ chức khu vực.

Hội nghị Quan chức Cấp cao ASEAN – Nhật Bản lần thứ 19 tập trung vào việc xây dựng một nền tảng chia sẻ kiến thức và tầm nhìn về vai trò của các kênh phúc lợi xã hội, lao động và y tế trong việc thúc đẩy một xã hội bao trùm, nhằm hướng tới Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển bền vững.

CS1.jpgẢnh minh họa.

Đại diện các Quan chức Cấp cao ASEAN - Nhật Bản lần thứ 19 cũng đã cùng nhau thảo luận và đưa ra những khuyến nghị, giải pháp để thúc đẩy phát triển các hệ thống hỗ trợ tích hợp dựa vào cộng đồng bằng cách tăng cường hợp tác và liên kết trong các lĩnh vực y tế, phúc lợi xã hội, lao động, giáo dục và các lĩnh vực liên quan khác để đảm bảo hỗ trợ liền mạch về sức khỏe tâm thần theo các giai đoạn cuộc đời, từ trẻ sơ sinh đến tuổi đi học, thanh thiếu niên đến tuổi trưởng thành, bao gồm cả dân số trong độ tuổi lao động, các thành viên lớn tuổi của xã hội; Hướng tới xây dựng một hệ thống cung cấp các cơ hội giáo dục trong cộng đồng địa phương, nơi làm việc, trường học, v.v., với mục đích xây dựng một xã hội trong đó người dân có thể hiểu đúng kiến thức về sức khỏe tâm thần và đối phó tốt hơn với căng thẳng và lo âu, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19.
Kết thúc Hội nghị, đại diện các Quan chức Cấp cao ASEAN – Nhật Bản lần thứ 19 thống nhất về phía Nhật Bản, với sự hỗ trợ của Ban Thư ký ASEAN, sẽ báo cáo tiến trình và kết quả của hội nghị này lên các Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN + 3 và các Quan chức cấp cao về Phát triển Y tế (AHMM + 3 / SOMHD + 3), các Hội nghị Bộ trưởng ASEAN + 3 và các Quan chức Cấp cao về Phúc lợi Xã hội và Phát triển (AMMSWD + 3 / SOMSWD + 3), các Bộ trưởng Lao động ASEAN + 3 và các Hội nghị quan chức cấp cao (ALMM + 3 / SLOM + 3).
Xem