Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Lịch tiếp công dân của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2023

19/01/2022

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo lịch tiếp công dân của Bộ trưởng năm 2023, cụ thể như sau:    

lichtiepcongdan2023-edit.png

Xem