Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Lịch tiếp công dân của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2022

19/01/2022

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo lịch tiếp công dân của Bộ trưởng năm 2022, cụ thể như sau:    

 6d8525bf-d248-405e-ac0e-a34228c7badb-161.signed-Page-2.jpg

6d8525bf-d248-405e-ac0e-a34228c7badb-161.signed-Page-3.jpg

Xem