Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Những kết quả hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

12/01/2022

Năm 2021, Trung ương và các địa phương đã dành tổng kinh phí 74.102 tỷ đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ 741.930 lượt người sử dụng lao động; trên 43,77 triệu lượt người lao động và các đối tượng khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Về thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP

Theo báo cáo của Sở LĐTBXH của 63 tỉnh, thành phố, tổng kinh phí thực hiện Nghị quyết 68, Quyết định 23 toàn quốc là 35.987 tỷ đồng, hỗ trợ trên 31,28 triệu lượt đối tượng (gồm 378.330 lượt đơn vị sử dụng lao động, trên 30,9 triệu lượt người lao động và các đối tượng khác). Trong tổng kinh phí hỗ trợ, có 15,1% từ các chính sách bảo hiểm; 78,5% từ các chính sách bằng tiền và 6,4% từ các chính sách cho vay. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ 8,95 triệu lượt đối tượng với số tiền 12.523 tỷ đồng. Một số địa phương có tổng kinh phí hỗ trợ cao là Bình Dương (4.413 tỷ đồng), Đồng Nai (3.084 tỷ đồng), Hà Nội (2.276 tỷ đồng), Bà Rịa - Vũng Tàu (1.842 tỷ đồng), Cần Thơ (998 tỷ đồng), Long An (863 tỷ đồng), Bắc Giang (858 tỷ đồng), Tây Ninh (534 tỷ đồng), Khánh Hòa (507 tỷ đồng).
IMG-6205ttdung.jpg
Trên cơ sở tình hình thực hiện tại các địa phương, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Ngày 09/11/2021, Ngân hàng Chính sách xã hội đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg tới các chi nhánh ở địa phương. Các tỉnh, thành phố đã ban hành văn bản và tổ chức các hội nghị, tập huấn triển khai và hỗ trợ các đối tượng theo quy định sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 126/NQ-CP, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg.
Về triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP
Bảo hiểm xã hội Việt Nam về cơ bản đã hoàn thành xong việc xác định số giảm đóng cho 363.600 đơn vị sử dụng lao động, tương ứng 9,68 triệu lao động với số tiền tạm tính được điều chỉnh giảm đóng (từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022) khoảng 7.595 tỷ đồng .
Cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp đã rà soát và gửi Danh sách người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ đến 364.875 đơn vị sử dụng lao động, tương ứng với 12.165.786 lao động thuộc diện được hỗ trợ. Có 351.566 đơn vị đã gửi danh sách xác nhận hưởng hỗ trợ cho 12.105.125 lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Số người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp đề nghị hỗ trợ là 1.636.875 người. Có 29.970 người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp nhưng tự nguyện không nhận hỗ trợ. Đã giải quyết hưởng hỗ trợ cho 12.868.602 lao động (gồm 11.778.559 lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 1.090.043 người đã dừng tham gia) với số tiền hỗ trợ 30.519,9 tỷ đồng, việc chi trả đa số thực hiện qua tài khoản cá nhân.
Một số chính sách hỗ trợ khác
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã phối hợp với 48 tỉnh, thành phố hỗ trợ gần 15,37 tỷ đồng cho 3.496 trẻ em, gồm 2.968 trẻ em mồ côi mất cha, mẹ do COVID-19 (mức 05 triệu đồng/trẻ em – số tiền 14,84 tỷ đồng) và 528 trẻ em sơ sinh là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19 (mức 01 triệu đồng/trẻ em – số tiền 528 triệu đồng). Năm 2021, trên cơ sở đề xuất nhu cầu hỗ trợ gạo cứu đói của 41 tỉnh, thành phố, Bộ LĐTBXH đã tổng hợp, đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định xuất cấp tổng cộng 158.136,660 tấn gạo để hỗ trợ cho 2.715.530 hộ dân với 10.542.444 nhân khẩu, trong đó xuất cấp 141.971,19 tấn gạo hỗ trợ cho 9.464.746 người (2.412.311 hộ) thiếu đói do đại dịch COVID-19.
Xem