Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Yên Bái đẩy mạnh chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn

13/11/2021

 Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” (Đề án 1956) được triển khai trên địa bàn tỉnh từ năm 2010. Đến nay, sau khi được học nghề, trên 80% lao động nông thôn (LĐNT) đã biết áp dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất; đồng thời, có cơ hội tìm được việc làm phù hợp. Công tác đào tạo nghề cho LĐNT đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy năng suất lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Hiệu quả từ công tác đào tạo nghề cho LĐNT
Tại huyện Mù Cang Chải, công tác đào tạo nghề cho người dân ở đây được quan tâm đặc biệt. Sau 10 năm triển khai Đề án 1956, đến năm 2020, công tác đào tạo nghề trên địa bàn huyện đã hoàn thành đạt và vượt mục tiêu đề ra. Theo đó, giai đoạn 2010 - 2015, lao động được tuyển sinh đào tạo nghề là 3.061 người, đạt 122,4%; giai đoạn 2016 - 2019 là 3.838 người, đạt 153,5%; năm 2020 là khoảng 1.000 người.  Lao động nông thôn sau học nghề có việc làm đạt 85,6%. Nhiều học viên đã tự mở một số dịch vụ nhỏ lẻ tại các bản để phục vụ nhu cầu nhân dân địa phương như xưởng gò hàn, hiệu sửa chữa máy nông cụ tổ hợp tác thêu thổ cẩm…
20170529-144516.jpg
Một lớp học nghề xây dựng cho bà con nhân dân huyện Mù Cang Chải
Tại huyện Yên Bình, chính sách giáo dục nghề nghiệp cho nông thôn đã được huyện coi trọng, đẩy mạnh. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện đã mở nhiều lớp đào tạo nghề theo Đề án 1956 cho hàng trăm lao động. Trong đó, có phải kể đến các lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp tại các xã Y Can, Hưng Khánh, Hồng Ca; các lớp đào tạo nghề nông nghiệp ở các xã Hưng Thịnh, Tân Đồng, Đào Thịnh, Hòa Cuông. Công tác đào tạo nghề đã giúp người lao động được tiếp cận với các ngành nghề mới, tạo thêm cơ hội có việc làm, vươn lên thoát nghèo bền vững. 
Từ đào nghề cho LĐTN, đã xuất hiện các điển hình có tỷ lệ tạo việc làm cao đã và đang được duy trì có hiệu quả như: Mô hình sản xuất rau an toàn tại xã Tuy Lộc, xã Âu Lâu (thành phố Yên Bái); trồng và sơ chế măng tre Bát Độ ở xã Kiên Thành; nuôi tằm và sơ chế kén tằm tại các xã Việt Thành, Tân Đồng, Báo Đáp, may công nghiệp (huyện Trấn Yên); chế biến gỗ rừng trồng, sản xuất gạch theo công nghệ lò nung Tuynel (huyện Văn Yên); xây dựng, chăn nuôi lợn (huyện Lục Yên); chạm khắc đá (huyện Văn Chấn), kỹ thuật nuôi ong mật tại tại xã Nậm Khắt (huyện Mù Cang Chải), du lịch cộng đồng homestay (tại thị xã Nghĩa Lộ)... Theo đánh giá, người lao động sau học nghề đã nắm bắt kịp thời các kiến thức nghề học, kỹ năng lao động, tiếp cận được những tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất thực tiễn; mạnh dạn đầu tư, tích cực chuyển đổi cơ cấu giống vật nuôi, cây trồng; thực hiện sản xuất lao động theo quy trình, khoa học, có tính sáng tạo, góp phần giải quyết việc làm, tăng năng suất, thu nhập.
Đóng góp cho sự phát triển của địa phương
Có thể thấy, công tác đào tạo nghề cho LĐNT đã có đóng góp quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh, góp phần tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo. Giai đoạn 2011- 2015, đào tạo nghề cho 59.730 người, đạt 123% so với kế hoạch, trong đó số lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề đạt 29.265 người. Giai đoạn 2016 - 2020, đào tạo nghề cho 78.750, đạt 126,4% so với kế hoạch, trong đó số lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề đạt 26.874. Dạy nghề đã có đóng góp quan trọng trong việc giải quyết việc làm cho trên 18.000 lao động mỗi năm, chất lượng việc làm và thu nhập của người lao động được nâng lên.
Hằng năm đã chuyển giao kiến thức khoa học kỹ thuật mới cho hàng ngàn lao động; đào tạo kỹ năng nghề để người lao động có cơ hội tìm được việc làm tại các doanh nghiệp hoặc tự tạo việc làm; góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo của tỉnh, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 32,21% (năm 2015) xuống còn 7,04% (vào cuối năm 2020), đạt 125% so với đầu nhiệm kỳ. Trong đó tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện 30a giảm bình quân 8,32%/năm, cao hơn so với mức bình quân chung của cả tỉnh (đạt 7,66%/năm). Chất lượng nguồn nhân lực nông thôn được cải thiện đã có đóng góp quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, góp phần cải thiện chỉ số đào tạo lao động trong chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). 
Để đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ lao động, phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020- 2025, góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, Yên Bái nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho LĐNT; đặc biệt ưu tiên đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, qua đó giúp cho doanh nghiệp, các ngành tuyển dụng được nguồn nhân lực có trình độ đáp ứng nhu cầu sử dụng; người lao động tìm kiếm được việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp, nâng cao năng suất lao động và ổn định thu nhập. 
Giai đoạn năm 2021- 2025, toàn tỉnh đặt mục tiêu tuyển mới đào tạo cho 90.000 người, trong đó có 75.000 LĐNT tham gia học nghề; hỗ trợ đào tạo nghề cho khoảng 20.000 lao động nông thôn trình ở độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng (bình quân 4.000 người/năm), trong đó đào tạo nghề nông nghiệp chiếm từ 55 - 60%, đào tạo nghề phi nông nghiệp chiếm từ 40 - 45%. Phấn đấu có trên 85% lao động nông thôn sau khi học nghề có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng với năng suất, thu nhập cao hơn trước.
Tập trung đào tạo đối với lao động làm nông nghiệp ở các vùng sản xuất hàng hóa thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; lao động làm việc trong các trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp có liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với nông dân; lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp, phụ nữ. Các ngành nghề đào tạo để phát triển công nghiệp phụ trợ, đào tạo theo vị trí việc làm tại doanh nghiệp, làng nghề; đào tạo nghề cho lao động nông thôn vào làm việc tại khu công nghiệp và các dự án đầu tư.
Về đối tượng và ngành nghề đào tạo, trong nông nghiệp tập trung vào đào tạo lao động nông thôn thuộc các ngành nghề gắn với phát triển vùng chuyên canh, sản xuất nông nghiệp tập trung, chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm), sản xuất theo chuỗi giá trị; trong công nghiệp, dịch vụ tập trung đào tạo theo vị trí việc làm tại doanh nghiệp ở các ngành nghề tỉnh đang có nhu cầu như điện, điện tử, công nghệ thông tin, xây dựng, cơ khí, du lịch, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng, y tế, may mặc... Tiếp tục đặt hàng đào tạo nghề cho LĐNT; gắn việc tổ chức dạy nghề nông nghiệp với bồi dưỡng, chuyển giao kiến thức khoa học kỹ thuật cho lao động nông nghiệp; gắn kết chặt chẽ cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm, tăng tỷ trọng các lớp dạy nghề phi nông nghiệp gắn với địa chỉ sử dụng của doanh nghiệp, xuất khẩu lao động.

Để thực hiện được mục tiêu trên cần huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tăng cường chỉ đạo, thông tin tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp dạy nghề nhằm nâng cao nhận thức của lao động nông thôn về học nghề, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực, Đề án phát triển nhân lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021- 2030, Đề án “Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025”. Xây dựng Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021- 2030./. 

Xem