Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan: Trung tâm Thông tin biến khó khăn, thách thức thành cơ hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021

29/12/2021

“Dịch bệnh COVID-19 tạo ra nhiều thách thức nhưng cũng mở ra những cơ hội để Trung tâm Thông tin biến nguy thành cơ, ngày càng phát huy vai trò là đơn vị đầu mối về công nghệ thông tin” – Đây là đánh giá được Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đưa ra tại Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện công tác năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Trung tâm Thông tin, diễn ra ngày 28/12.

Ngày càng phát huy vai trò là đầu mối về công nghệ thông tin

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Giám đốc Lưu Tiến Dũng khẳng định, Trung tâm Thông tin ngày càng phát huy được vai trò là đơn vị đầu mối về công tác thông tin và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của Bộ, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH). Trong năm 2021, Trung tâm Thông tin đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.d36066861469de378778.jpg
Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện công tác năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Trung tâm Thông tin 
Về công tác thông tin, trong năm 2021, Trung tâm Thông tin đã chủ động phối hợp các đơn vị liên quan triển khai nhiều hoạt động tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên Cổng TTĐT Bộ. Theo đó, Cổng TTĐT Bộ đã cập nhật kịp thời hơn 1.400 tin, bài, các tin tức, sự kiện liên quan đến các hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ và các hoạt động nổi bật của Bộ ngành; duy trì thường xuyên tin bài trên trang thông tin bằng tiếng Anh với 110 tin, bài; phối hợp với Văn phòng Bộ trong việc đăng tải kịp thời hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành, văn bản đang soạn thảo về các lĩnh vực thuộc Bộ. Trung tâm cũng chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại với Bản tin “Thông tin tham khảo quốc tế tổng hợp” cung cấp đến Lãnh đạo Bộ; xây dựng Phóng sự về công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội; xây dựng cuốn sách ảnh về các sự kiện của Bộ, ngành năm 2021,…
Bên cạnh đó, Trung tâm duy trì vận hành Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp với gần 4,4 triệu lượt người đã truy cập trong năm 2021, trong đó tiếp nhận, xử lý 3.360/3.670 phản ánh kiến nghị và công khai lên Cổng TTĐT Bộ hơn 1.220 câu trả lời. Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Trung tâm Thông tin tiếp tục cập nhật, đăng tải kịp thời các nội dung trên chuyên mục Hỗ trợ COVID-19 thuộc Hệ thống thông tin Bộ với Người dân và Doanh nghiệp; thông tin đường dây nóng, video hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động; Bộ câu hỏi về các vấn đề thường gặp liên quan đến đại dịch COVID-19 để hỗ trợ các địa phương, sở LĐTBXH triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
Trung tâm Thông tin cũng đã triển khai có hiệu quả công tác xây dựng cơ sở dữ liệu, tổng hợp số liệu và công tác thống kê khi đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng Danh mục các cơ sở dữ liệu cấp Bộ; phối hợp với các đơn vị xây dựng, trình Bộ ban hành Bộ chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội; vận hành Phần mềm Thu thập số liệu thống kê ngành LĐTBXH; Vận hành Phần mềm Số liệu, dữ liệu tổng hợp của Bộ: Phần mềm quản lý, lưu trữ số liệu theo chuỗi hàng năm,…f5d89039e2d6288871c7.jpg
Toàn cảnh Hội nghị
Về công tác ứng dụng công nghệ thông tin, Trung tâm Thông tin đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Bộ giao gắn với triển khai Chính phủ điện tử, ứng dụng CNTT, bảo đảm an toàn bảo mật hệ thống, xây dựng các phần mềm nghiệp vụ. Cụ thể, đơn vị đã đảm bảo Trung tâm Tích hợp dữ liệu của Bộ vận hành tương đối ổn định. Các máy chủ và thiết bị mạng được kiểm tra, bảo dưỡng và bảo trì định kỳ cũng như phát hiện và xử lý sự cố kịp thời, giảm thiểu các rủi ro đối với hệ thống; liên tục triển khai các giải pháp kỹ thuật để hệ thống hoạt động ngày càng hiệu quả.
Trên tinh thần làm việc nỗ lực và cầu thị, với những kết quả đạt được, ngày 23/12/2021, Trung tâm Thông tin đã vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Về phương hướng nhiệm vụ năm 2022, Trung tâm Thông tin xác định 8 phương hướng, cụ thể: 1) Chủ động phối hợp với các đơn vị quản lý nhà nước đẩy nhanh xây dựng các CSDL chuyên ngành lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội; 2) Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động Cổng Thông tin điện tử của Bộ; 3) Tăng cường công tác thông tin đối ngoại về lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội; 4) Chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tổ chức thực hiện và triển khai Chương trình Chuyển đổi số của Bộ LĐTBXH đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 5) Đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin tại Bộ; 6) Đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng tại Bộ LĐTBXH; 7) Kiện toàn công tác tổ chức cán bộ của Trung tâm Thông tin; 8) Từng bước mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế, tranh thủ nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ được giao.
Biến khó khăn, thách thức thành cơ hội, thực hiện nhiệm vụ năm sau tốt hơn năm trước
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cho biết, dịch bệnh COVID-19 tạo ra nhiều thách thức nhưng cũng mở ra những cơ hội để Trung tâm Thông tin biến nguy thành cơ, ngày càng phát huy vai trò là đơn vị đầu mối về công nghệ thông tin.
Trong bối cảnh dịch bệnh, Trung tâm Thông tin đã giúp Bộ tổ chức thành công nhiều cuộc họp, hội nghị trực tuyến nhằm triển khai công việc thường xuyên và đôn đốc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP với các Bộ, ngành và địa phương. Thứ trưởng đánh giá cao công tác ứng dụng CNTT trong năm 2021 của Trung tâm Thông tin, nhất là về Cơ sở dữ liệu ngành. Thứ trưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Trung tâm Thông tin cần xây dựng để hình thành kho dữ liệu chung của ngành, cung cấp thông tin một cách nhanh chóng và chính xác, góp phần hỗ trợ lãnh đạo Bộ đưa ra các quyết định hành chính, quyết định quản lý nhà nước, định hướng các chính sách một cách phù hợp.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan, công tác triển khai Dịch vụ công trực tuyến; xây dựng, hoàn thiện hệ thống điều hành nội bộ; hỗ trợ chuyển đổi số của Bộ cũng được Trung tâm Thông tin thực hiện một cách bài bản, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trong năm 2022, Trung tâm cần đẩy mạnh hơn nữa những nhiệm vụ này để góp phần triển khai Chính phủ điện tử.
Thứ trưởng đánh giá, tuy chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng công tác của Đảng và các tổ chức, đoàn thể Trung tâm Thông tin vẫn được duy trì, đời sống tâm tư, tình cảm của viên chức và người lao động Trung tâm cũng được đảm bảo. Đặc biệt, trong năm qua, Trung tâm Thông tin đã tuyển dụng được 12 viên chức, bổ sung đáng kể cho đội ngũ nhân sự của đơn vị. Thứ trưởng nhấn mạnh, trong năm tới, Trung tâm Thông tin cần quan tâm hơn nữa đến viên chức, người lao động để tập thể Trung tâm ngày càng gắn kết, vững mạnh, đời sống của viên chức, người lao động năm sau tốt hơn năm trước.e3528283f06c3a32637d.jpg
Giám đốc Đỗ Chí Dũng trao giấy khen cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 2021 của Trung tâm Thông tin4446fe858c6a46341f7b.jpg
Giám đốc Đỗ Chí Dũng trao tặng danh hiệu Cá nhân tiêu biểu năm 2021 của Trung tâm Thông tin
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan, Giám đốc Đỗ Chí Dũng khẳng định, thời gian tới, Trung tâm Thông tin sẽ cố gắng hoàn thành những nhiệm vụ do Bộ và các lãnh đạo Bộ giao phó, góp phần hoàn thành công việc chung của Bộ, ngành.
Tại Hội nghị, Trung tâm Thông tin đã tổ chức khen thưởng đối với các cá nhân, tổ chức đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.
Xem