Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hà Giang: Đảm bảo lương, thưởng cho người lao động dịp tết 2022

23/12/2021

Trong năm 2021, Hà Giang đã triển khai thực hiện nhiều kế hoạch, chương trình đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động nhằm hỗ trợ, chia sẻ khó khăn, giảm thiểu tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, giúp công nhân lao động và các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm. Với những nỗ lực đó, vấn đề lương, thưởng cho người lao động trên địa bàn tỉnh Hà Giang dịp tết 2022 phần nào được đảm bảo.

Tính đến tháng 12/2021, trên địa bàn tỉnh có khoảng trên 1.700 doanh nghiệp đang hoạt động với khoảng trên 22 nghìn lao động, trong đó có 01 công ty trách nhiệm hữu hạn do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, 04 công ty cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước, 05 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 1694 doanh nghiệp dân doanh. Theo kết quả rà soát của 32 doanh nghiệp đến thời điểm 20/12/2021, không có doanh nghiệp nợ lương người lao động.

Theo kết quả rà soát, có 21/32 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng tết Dương lịch và 32/32 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng tết Âm lịch. Đến nay, các doanh đã thanh toán đầy đủ chế độ tiền lương đối với người lao động, không có doanh nghiệp vay để trả lương ngừng việc cho người lao động, không có việc tranh chấp và bất ổn trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp.PII-124234.jpg
Ảnh minh họa
Qua rà soát cho thấy, mức lương trả cao nhất đối với doanh nghiệp dân doanh là 35 triệu đồng/người/tháng (Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản), thấp nhất là 3,2 triệu đồng/người/tháng; Công ty cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước, tiền lương trả cao nhất là 28,8 triệu đồng/người/tháng ( Công ty cổ phần cấp thoát nước), thấp nhất là 3,1 triệu đồng/người/tháng; Công ty TNHH một Thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tiền lương trả cao nhất là 11,5 triệu đồng/người/ tháng, thấp nhất là 4,7 triệu đồng/người/tháng; Doanh nghiệp FDI trả cao nhất là 30 triệu, thấp nhất là 3,2 triệu.
Về tiền thưởng dịp tết 2022, có 21/32 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng tết Dương lịch, số doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng tết dương lịch là do tình hình kinh tế khó khăn, một số doanh nghiệp đã phải tạm dừng hoạt động sản xuất do gặp khó khăn về vốn; 32/32 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng tết Âm lịch. Theo báo cáo của các doanh nghiệp kế hoạch thưởng tết năm 2021 so với năm 2020 của một số doanh nghiệp cũng không có chênh lệch nhiều.
Cụ thể, về thưởng tết Dương lịch, mức thưởng cao nhất là 3 triệu đồng/ người ( Công ty Cổ phần cơ khí và Khai thác khoáng sản), mức thưởng thấp nhất là 0,2 triệu đồng/người.
Về thưởng tết Âm lịch, mức thưởng cao nhất là 40 triệu đồng/người (Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản; mức thưởng thấp nhất là 0,3 triệu đồng/người ( Công ty cổ phần công nghiệp và xuất nhập khẩu lâm nghiệp, Công ty cổ phần đường bộ I).
Đảm bảo lương, thưởng tết là niềm khích lệ, động viên mọi người cố gắng hơn trong công việc, nhất là trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh như hiện nay, từ đó giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng lao động, góp phần vào quá trình phục hồi nền kinh tế.
Xem