Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

14/12/2021

Sáng ngày 14/12, tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội đã diễn ra Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham dự Hội nghị trực tiếp có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh.

doingoai2.jpg

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Hội nghị
Đây là hội nghị toàn quốc đầu tiên do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo tổ chức để bàn về công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và của cả hệ thống chính trị. Hội nghị sẽ đánh giá toàn diện kết quả công tác đối ngoại thời gian qua, đánh giá đúng tình hình khu vực và thế giới, nhận thức sâu sắc hơn đường lối đối ngoại mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định, từ đó, đề ra nội dung, nhiệm vụ, giải pháp công tác đối ngoại thời gian tới, trên cơ sở phát huy vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp trong công tác đối ngoại.
14.12.2021-HA-DienHong....jpg
Toàn cảnh Hội nghị đối ngoại toàn quốc năm 2021
Hội nghị được kết nối trực tuyến đến nhiều điểm cầu địa phương trên cả nước cùng các Bộ, Ban, ngành và cơ quan trực thuộc Trung ương.
Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi, cùng các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng bộ Bộ, các đồng chí trong Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ; các đồng chí Bí thư (hoặc Phó Bí thư) 39 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ; Thủ trưởng một số đơn vị thuộc Bộ...
IMG-1362.JPG
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Bộ LĐTBXH
Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh báo cáo trước Hội nghị những thành tựu trong công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn trước, rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, nhiệm vụ ưu tiên để thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII.
Bên cạnh đó, Hội nghị đã nghe tham luận của các đồng chí lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Công thương, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng các lãnh đạo thành phố Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Thành ủy Đà Nẵng về công tác đối ngoại
Hội nghị Đối ngoại toàn quốc năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng, là một trong chuỗi hội nghị nhằm triển khai đường lối Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thông qua Hội nghị sẽ tạo ra sự thống nhất trong nhận thức, quán triệt đường lối đối ngoại và thực hiện triển khai đồng bộ trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; qua đó tạo sự đồng thuận trong xã hội, sự đồng lòng của người Việt Nam ở trong nước cũng như nước ngoài và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.
 
Xem