Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn và công tác thanh tra nhân dân năm 2021

07/12/2021

Từ ngày 07-09/12/2021, thực hiện Kế hoạch công tác công đoàn năm 2021, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Lao đao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn và công tác thanh tra nhân dân năm 2021 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tham dự trực tiếp tại Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đông – Uỷ viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Lê Văn Hoạt – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ LĐTBXH; đồng chí Hoàng Thị Thu Huyền – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ, Chủ tịch Công đoàn Bộ; cùng các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Bộ, BCH Công đoàn Bộ, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Bộ, Uỷ viên Ban Thanh tra nhân dân Công đoàn Bộ và đại diện các công đoàn trực thuộc tại Hà Nội.

c160aba0f4593f076648.jpg

Đ/c Nguyễn Văn Đông – Uỷ viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Thu Huyền – Chủ tịch Công đoàn Bộ nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn đối với từng cán bộ các cấp Công đoàn Bộ LĐTBXH, qua đó góp phần trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu về trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, góp phần đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn.
Đây là dịp để cán bộ công đoàn trao đổi, nâng cao kiến thức nghiệm vụ của mình. Do đó, đồng chí Hoàng Thị Thu Huyền đề nghị các đại biểu dự Hội nghị tập huấn cần tập trung theo dõi đầy đủ và nắm chắc những nội dung cơ bản để sau Hội nghị tập huấn có thể vận dụng và nâng cao chất lượng hoạt động của công tác công đoàn tại cơ quan, đơn vị mình.
c6ab8a91a86863363a79.jpg
Đ/c Hoàng Thị Thu Huyền – Chủ tịch Công đoàn Bộ phát biểu tại Hội nghị
Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Đông, giới thiệu các chuyên đề quan trọng: Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và Một số quy định về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.
Quán triệt việc triển khai thực hiện: “Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, đồng chí Nguyễn Văn Đông nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị Quyết. Đó là: (1) Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là trách nhiệm của Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội. (2) Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, phù hợp với thể chế chính trị đất nước, yêu cầu hội nhập quốc tế. (3) Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh là góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. (4) Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn phải phù hợp với số lượng, cơ cấu lao động, nhu cầu, nguyện vọng của công nhân, người lao động và yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. (5) Đổi mới có trọng tâm, trọng điểm, tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo nguồn lực đủ mạnh để Công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ; bảo đảm tính kế thừa, ổn định, có lộ trình phù hợp, vững chắc, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm thế giới.
2ab26c893f70f42ead61.jpg
Các đại biểu tham dự trực tiếp tại Hội nghị
Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự sẽ được nghe đồng chí Hoàng Thị Thu Huyền giới thiệu các chuyên đề: Công đoàn tham gia xây dựng Đảng, cơ quan đơn vị và Cập nhật việc triển khai thực hiện công tác nữ công và công tác từ thiện xã năm 2021 của các công đoàn cơ sở.
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn là hoạt động thường niên được Công đoàn Bộ LĐTBXH tổ chức hằng năm nhằm kịp thời cập nhật, bổ sung thông tin, nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn trong tình hình mới.
Xem