Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Phú Thọ: Chú trọng công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em

11/11/2021

 Năm 2021, thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song ngành LĐ - TBXH tỉnh Phú Thọ đã tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

 Sở LĐ - TBXH đã thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh; 13/13 huyện, thành, thị đạt mục tiêu giảm nghèo theo kế hoạch: Tổng số hộ được rà soát: 415.242 hộ, tổng số hộ nghèo: 18.004 hộ, tỷ lệ hộ nghèo: 4,34%; tổng số hộ cận nghèo: 19.020 hộ, tỷ lệ hộ cận nghèo: 4,58%. Chỉ đạo Phòng LĐ - TBXH các huyện, thành, thị phối hợp với Bảo hiểm xã hội cấp huyện cấp thẻ BHYT cho 30.967 người thuộc hộ gia đình nghèo, 24.477 người thuộc hộ gia đình cận nghèo, 78.912 người thuộc hộ gia đình dân tộc thiểu số nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng được tiếp cận các dịch vụ y tế, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ với chất lượng ngày càng cao.

Bên cạnh đó, Sở LĐ - TBXH tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3799/KH-UBND ngày 26/8/2021 về việc triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 về thành lập Ban chỉ đạo triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021- 2025; Tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành văn bản hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2021 trên địa bàn tỉnh, bước đầu các huyện, thành, thị triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra.
Trong công tác bảo trợ xã hội, Sở đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đối với các đối tượng thuộc lĩnh vực quản lý.  Theo đó, toàn tỉnh đã thăm hỏi, tặng 22.960 suất quà cho đối tượng xã hội  với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng; Triển khai thực hiện chương trình chúc thọ, mừng thọ đối với 20.537 người cao tuổi, đảm bảo ý nghĩa, trang trọng, thiết thực và tính nhân văn sâu sắc.
th_2.jpg
Hỗ trợ nhà ở cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng cho 67.150 đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội tại cộng đồng và các cơ sở bảo trợ xã hội. Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động: Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng, Đề án nghề công tác xã hội, Chương trình hành động người cao tuổi, Đề án trợ giúp người khuyết tật, Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025…
Sở LĐ - TBXH đã chủ trì, phối hợp với sở, ngành tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tại Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX; Hướng dẫn huyện, thành, thị triển khai thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP; Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Qua rà soát theo Nghị định 20/NĐ-CP, toàn tỉnh có tổng số đối tượng 68.690 người; tổng kinh phí chi trả 419,9 tỷ đồng (Đối tượng tăng: 3.095, kinh phí tăng khi thực hiện Nghị định 20/NĐ-CP là 119,2 tỷ đồng).
Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2021; Tổng hợp người cao tuổi đủ điều kiện được chúc thọ, mừng thọ năm 2022 từ các huyện, thành, thị, kết quả toàn tỉnh có 27.672 người cao tuổi, trong đó: 2.641 người cao tuổi 90 tuổi, 451 người cao tuổi 100 tuổi và 24.670 người cao tuổi trong độ tuổi quy định đủ điều kiện chúc thọ, mừng thọ năm 2022 với tổng kinh phí dự toán trên 11 tỷ đồng.
Trong lĩnh vực trẻ em, hiện nay trên toàn tỉnh có gần 400.900 trẻ em (chiếm 27,05%); trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: 4.847 em (chiếm 1,2%), trong đó 3.914 trẻ em đang được hưởng chính sách bảo trợ xã hội (chiếm 80,75%); Trẻ em dưới sáu tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế là trên: 163.094 trẻ em. Sở Lao động - TBXH chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức, kiến thức bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em đặc biệt phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước đối với trẻ em nhất là trong dịp nghỉ hè bảo đảm mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và được thực hiện đầy đủ các quyền trẻ em. Tổ chức 5 hội nghị truyền thông trực tiếp tuyên truyền kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em đặc biệt bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ bị bạo lực, bị xâm hại tình dục thu hút gần 1.000 đại biểu đại diện là các bậc cha mẹ, người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tham gia. Trong Tháng hành động vì trẻ em đã có 7 chương trình, trên 187 lượt tin bài phát sóng trên hệ thống Phát thanh -Truyền hình từ tỉnh đến cơ sở, trên 450 băng zôn, panô tuyên truyền tại các trục đường lớn, trụ sở chính quyền địa phương, cơ quan và các trường học, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà được chính quyền các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân quan tâm chú trọng: đã có trên 1.000 suất quà trị giá trên 523,7 triệu đồng được trao cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo...; trao tặng 50 xe đạp cho trẻ em không có phương tiện đến trường, có học lực khá trở lên thuộc gia đình hộ nghèo, trẻ em vùng sâu vùng xa trên địa bàn các huyện Thanh Thủy, Thanh Sơn, Yên Lập. Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu - Ngày trẻ em Phú Thọ năm 2021 như: Thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Phượng Vỹ huyện Cẩm Khê, Làng trẻ em SOS Việt Trì; Treo băng zôn tuyên truyền trên địa bàn thành phố Việt Trì; Hướng dẫn các huyện, thành, thị tổ chức Tết Trung thu - Ngày trẻ em Phú Thọ năm 2021. Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 -2030 tại tỉnh Phú Thọ; Chỉ đạo, triển khai các huyện, thành, thị tăng cường các biện pháp bảo vệ, chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho trẻ em.
Theo đánh giá của Sở LĐ - TBXH tỉnh Phú Thọ, trong 9 tháng đầu năm 2021, thực hiện nhiệm vụ chính trị, tỉnh đã gặp một số thuận lợi như các chính sách, đề án, chương trình, kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 đã được Trung ương, các Bộ ngành, UBND tỉnh phê duyệt, ban hành làm cơ sở để triển khai thực hiện giai đoạn tiếp theo; Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác Lao động - TBXH các cấp cơ bản có tinh thần trách nhiệm với công việc, trình độ chuyên môn vững vàng. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng gặp một số khó khăn như: Tình hình dịch bệnh Covid - 19 có diễn biến phức tạp nên việc triển khai tổ chức các hội nghị truyền thông công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội, trẻ em, bình đẳng giới không đúng kế hoạch. Thêm nữa, tỉnh cũng sáp nhập một số xã, phường, khu dân cư nên việc nắm bắt, tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo gặp khó khăn.
Trong thời gian tới, Sở LĐ - TBXH tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch thực hiện chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 782/QĐ-TTg, ngày 27/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ); Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030; Xây dựng và triển khai các hoạt động, dự án giảm nghèo Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tỉnh; Triển khai thực hiện kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 đảm bảo tiến độ...
 
Xem