Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội nghị của Nhóm Công tác, các quan chức phụ trách và đối tác ASEAN về thúc đẩy Công tác xã hội

26/04/2021

Ngày 26/4, tại Hà Nội, Hội nghị của Nhóm công tác, các quan chức và đối tác nhằm xây dựng và hoàn thiện Lộ trình thực hiện Tuyên bố Hà Nội về Thúc đẩy Công tác xã hội hướng đến một Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Đây là hoạt động tiếp nối Hội nghị khởi động Lộ trình thực hiện Tuyên bố Hà Nội diễn ra vào ngày 25/3/2021 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức.

Hn-1st-TWG.jpg Đây là hoạt động tiếp nối Hội nghị khởi động Lộ trình thực hiện Tuyên bố Hà Nội.

Hội nghị có sự tham gia trực tuyến của các thành viên Nhóm công tác bao gồm các quan chức, đầu mối phụ trách phúc lợi xã hội và phát triển (SOMSWD) và hiệp hội nghề công tác xã hội ASEAN (ASWC) của các nước thành viên ASEAN; chủ tịch/phó chủ tịch các cơ quan hợp tác chuyên ngành bao gồm: y tế, giáo dục, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, phụ nữ và Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em; Ban Thư ký ASEAN; và các đại diện của UNICEF. Hội nghị cũng có sự tham dự trực tiếp của các đại biểu tại Hà Nội, gồm các đại diện của các Bộ, ngành, Hội, Hiệp hội, Khoa công tác xã hội của các Trường Đại học, Học viện, Bệnh viện, UNICEF tại Việt Nam.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về cấu trúc của Lộ trình bao gồm 6 nội dung lớn được đề xuất trong dự thảo số 0. Các lĩnh vực ưu tiên của Lộ trình cũng được xác định, tập trung vào việc: (1) Thiết lập và củng cố khung pháp lý và chính sách về công tác xã hội; (2) Mở rộng và tăng cường các quy định cũng như công tác; (3) Tăng cường các Hội đồng quốc gia và Hiệp hội của những người làm công tác xã hội; (4) Tăng cường hợp tác quốc gia, khu vực và quốc tế; (5) Tăng sự công nhận, phát triển và hỗ trợ nghề nghiệp; (6)Tăng cường phân bổ nguồn lực cho hệ thống phúc lợi xã hội; và (7) Xây dựng chiến lược nâng cao nhận thức tích cực của công chúng về công tác xã hội.
Hn-1st-TWG-1.jpgHội nghị diễn ra dưới hình thức trực tuyến.
Bên cạnh đó, Hội nghị đã dành thời gian trao đổi về vai trò cụ thể của các thành viên Nhóm Công tác của Lộ trình, trong đó các đầu mối SOMSWD và ASWC sẽ chịu trách nhiệm xem xét và báo cáo Lộ trình thực hiện Tuyên bố lên Hội nghị Bộ trưởng ASEAN phụ trách Phúc lợi xã hội và Phát triển (AMMSWD) thông qua trước khi trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN.
Cuối cùng, Hội nghị thống nhất về khung thời gian của việc xây dựng và hoàn thiện Lộ trình với lịch trình cụ thể của các Hội nghị Nhóm Công tác cũng như thời gian tiến hành các tham vấn quốc gia và khu vực.
Hội nghị lần thứ 2 của Nhóm Công tác dự kiến sẽ được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức vào tháng 5/2021.
Xem