Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội nghị lần thứ 3 về hoàn thiện Lộ trình thực hiện Tuyên bố Hà Nội về Thúc đẩy Công tác xã hội

28/07/2021

Ngày 28/7, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 3 của Nhóm công tác, các quan chức và đối tác nhằm xây dựng và hoàn thiện Lộ trình thực hiện Tuyên bố Hà Nội về Thúc đẩy Công tác xã hội hướng đến một Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Hội nghị do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức.

Hội nghị có sự tham gia của các thành viên Nhóm công tác bao gồm các quan chức, đầu mối phụ trách phúc lợi xã hội và phát triển (SOMSWD) và Hiệp hội nghề công tác xã hội ASEAN (ASWC) của các nước thành viên ASEAN; chủ tịch/phó chủ tịch các cơ quan hợp tác chuyên ngành bao gồm: y tế, giáo dục, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, phụ nữ và Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em; Ban Thư ký ASEAN; đại diện UNICEF châu Á-Thái Bình Dương; đại diện các đơn vị liên quan thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; đại diện các Bộ, ngành liên quan; và đại diện các Hội, Hiệp hội, Khoa công tác xã hội của các Trường Đại học, Học viện, Bệnh viện.
Screenshot-2021-07-28-at-08.45.47.pngToàn cảnh Hội nghị.
Tiếp theo các kết quả của Hội nghị lần thứ 2 diễn ra vào ngày 16/6/2021 và tham vấn quốc gia của các nước thành viên ASEAN, Hội nghị lần thứ 3 đã đi vào chi tiết các ý kiến đóng góp của các nước thành viên ASEAN cũng như các đối tác cho dự thảo Lộ trình thực hiện Tuyên bố.
Hội nghị cũng ghi nhận phần chia sẻ quan điểm của các thành viên nhóm công tác, đại diện các cơ quan chuyên ngành liên quan của ASEAN về những nội dung, điểm cần chú ý trong Lộ trình cũng như quá trình triển khai thực hiện  sau này.
Hội nghị một lần nữa thống nhất về khung thời gian của việc tham vấn lần cuối nhằm hoàn thiện Lộ trình để báo cáo lên các quan chức, Bộ trưởng phụ trách Phúc lợi xã hội và Phát triển trước khi trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 38&39 ghi nhận.

 

Trong khuôn khổ Hội nghị cũng tiếp tục diễn ra Phiên họp lần 2 của Hiệp hội Nghề Công tác xã hội ASEAN (ASWC) về xây dựng Kế hoạch công tác ASWC giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung thảo luận về các nội dung và đặc điểm của dự thảo Kế hoạch công tác. Đồng thời, đưa ra các sáng kiến dự kiến sẽ thực hiện trong giai đoạn tới.  
 
Xem