Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo ở Lạng Sơn ước giảm còn 5,88%

11/11/2021

Theo báo cáo kết quả triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững năm 2021 trên địa bàn của UBND tỉnh Lạng Sơn, ước thực hiện cả năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh giảm từ 7,88% (cuối năm 2020) xuống còn 5,88%, tương đương giảm 4.101 hộ nghèo, đạt 100% kế hoạch đề ra. 

Trong năm 2021, các cấp, ngành và các huyện, thành phố của tỉnh đã tích cực chỉ đạo công tác giảm nghèo, chú trọng lồng ghép các nguồn lực của các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội và chính sách an sinh xã hội.
Cụ thể, Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Nghị quyết số 47-NQ/TU ngày 9/9/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác và người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 5/4/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Kế hoạch số 177/KH-UBND, ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025… Ngoài ra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lạng Sơn cũng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2021 trên địa bàn.
Để thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các huyện, thành phố chủ động cân đối, bố trí một phần ngân sách địa phương để thực hiện một số chính sách, cơ chế giảm nghèo tại địa phương trong năm 2021 về y tế, giáo dục, hỗ trợ vay vốn tín dụng, hỗ trợ tiền điện, kinh phí tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo... Các cơ quan chức năng, UBND các huyện, thành phố quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền vận động, nhân rộng, giới thiệu các cá nhân, tập thể, hộ gia đình tiêu biểu có ý chí vươn lên thoát nghèo.
Tỷ lệ hộ nghèo ở Lạng Sơn ước giảm còn 5,88% vào cuối năm 2021
Ảnh minh họa
Trong 9 tháng năm 2021, thực hiện chính sách hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh đã cho 15.728 hộ nghèo vay vốn, doanh số cho vay đạt 768,713 tỷ đồng; 9.400 hộ cận nghèo vay, doanh số cho vay 485,848 tỷ đồng và 6.502 hộ mới thoát nghèo vay, doanh số 363,859 tỷ đồng.
Chính sách hỗ trợ tiền điện, thực hiện Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg, ngày 7/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện; Quyết định số 60/2014/QĐ-TTg, ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện, toàn tỉnh phân bổ 11,233 tỷ đồng hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách. Hiện nay, các huyện đang triển khai thực hiện hỗ trợ tiền điện cho 15.811 hộ nghèo đa chiều.
Về hỗ trợ y tế, tính đến hết tháng 9/2021, toàn tỉnh đã cấp 248.350 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng kinh tế - xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Về hỗ trợ giáo dục, Lạng Sơn đã triển khai lồng ghép các chính sách hỗ trợ giáo dục cho con em thuộc hộ nghèo, như: Hỗ trợ gạo cho học sinh nghèo bán trú, hỗ trợ học sinh THPT và chính sách theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021. Kết quả, toàn tỉnh thực hiện hỗ trợ 54.448 lượt học sinh, số tiền trên 35 tỷ đồng. Qua đó đã kịp thời tạo cơ hội cho học sinh nghèo, học sinh vùng đặc biệt khó khăn có điều kiện đến trường, giảm bớt một phần chi phí học tập cho gia đình, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, nâng cao tỷ lệ phổ cập giáo dục các cấp.
Về chính sách hỗ trợ về nhà ở, Ủy ban MTTQ các cấp đã thực hiện hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 75 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí là 1,671 tỷ đồng. Tỉnh Đoàn Lạng Sơn đã vận động kinh phí, huy động đoàn viên thanh niên đóng góp ngày công giúp đỡ người dân sửa chữa 10 nhà nhân ái, hỗ trợ xây dựng 3 nhà Đại đoàn kết, 2 ngôi nhà khăn quàng đỏ cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xóa 1 nhà dột nát cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá 173 triệu đồng.
Theo đánh giá của UBND tỉnh, việc thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo ở Lạng Sơn đã góp phần tạo được niềm tin của nhân dân với Đảng, với chính quyền, góp phần ổn định xã hội, quốc phòng - an ninh được bảo đảm. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, 100% các chính sách giảm nghèo đều đến tay đối tượng và phát huy hiệu quả; những trường hợp phát hiện sai sót trong điều tra, rà soát hộ nghèo đều có biện pháp chấn chỉnh và chỉ đạo phù hợp.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2022, tỉnh Lạng Sơn đề ra mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3%/năm (riêng tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 5%/năm). 100% các huyện nghèo được hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội liên kết vùng, phục vụ dân sinh, sản xuất, thương mại, lưu thông hàng hóa và cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản; ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm: Đường giao thông, trường học, cơ sở y tế, công trình thủy lợi. Hỗ trợ phát triển các mô hình giảm nghèo để đa dạng hóa sinh kế, tạo việc làm tốt, có thu nhập bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp... 

Xem