Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thông báo về việc tạm dừng tiếp công dân

17/11/2021

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 , Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo tạm dừng tiếp công dân từ ngày 16/11/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Mọi ý kiến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân gọi đến số điện thoại: 024.382659/024.39362916 hoặc gửi qua thư điện tử, địa chỉ: tiepnhanthongtinkntc@molisa.gov.vn

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân biết, thực hiện.
Trân trọng. 
Xem