Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Kon Tum: Đầu tư xây mới mở rộng nghĩa trang liệt sĩ và nhà bia tưởng niệm

08/11/2021

Theo Kế hoạch số 3948/KH-UBND ngày 02/11 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh sẽ đầu tư xây mới, mở rộng và nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

 Theo đó, trong giai đoạn 2021-2025, Kon Tum sẽ đầu tư mở rộng, sửa chữa và nâng cấp 10 nghĩa trang liệt sĩ (mở rộng, nâng cấp 1 nghĩa trang liệt sĩ; sửa chữa, nâng cấp 9 nghĩa trang liệt sĩ); xây mới, mở rộng và nâng cấp 28 nhà bia tưởng niệm liệt sĩ (xây mới 3 nhà bia; cải tạo, nâng cấp và sửa chữa 25 nhà bia); thay 3.095 bia mộ liệt sĩ (thay và điều chỉnh thông tin trên bia mộ “Liệt sĩ vô danh”, “Liệt sĩ không xác định danh tính” thành “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin”).

Kinh phí dự toán để thực hiện Kế hoạch số 3948/KH-UBND là 70,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương (57,172 tỷ đồng), ngân sách tỉnh (hơn 6,4 tỷ đồng), ngân sách huyện và xã hội hóa (hơn 7 tỷ đồng).
to-quoc-ghi-cong.jpg
Hình ảnh nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kon Tum
Theo đánh giá, hiện nay trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 10 nghĩa trang liệt sĩ và 35 nhà bia tưởng niệm liệt sĩ, trong đó 38 công trình hiện xuống cấp, vỏ mộ bị bong, tróc; bia mộ bị bào mòn, thông tin trên bia bị mờ; hệ thống sân, đường nội bộ, cổng, tượng đài, hàng rào bảo vệ xuống cấp; vườn hoa cây cảnh chưa đồng bộ, cần được sửa chữa, nâng cấp các hạng mục.
Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh có 3 địa phương chưa có công trình Ghi công liệt sĩ (huyện Ia H’Drai, 2 xã Đăk Blô và Đăk Môn- huyện Đăk Glei), do đó cần thiết phải xây dựng nhà bia để ghi danh liệt sĩ; đồng thời, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân và thân nhân, gia đình liệt sĩ tổ chức thăm, viếng; tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Xem