Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hàn Quốc áp dụng một số chính sách mới trong chế độ lao động mẫu mực

14/10/2021

Ngày 13/10/2021, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc đã ra thông báo chính thức áp dụng một số thay đổi trong chính sách lao động mẫu mực thuộc Chương trình EPS kể từ ngày 14/10/2021, nội dung thay đổi này như sau: 

1. Rút ngắn thời gian chờ tái nhập cảnh
- Quy định hiện hành: Người lao động nước ngoài được chứng nhận là lao động mẫu mực sau khi về nước 03 tháng có thể được tái nhập cảnh Hàn Quốc làm việc tiếp 04 năm 10 tháng.
- Nội dung sửa đổi: Người lao động mẫu mực sau khi về nước 01 tháng có thể được tái nhập cảnh Hàn Quốc làm việc tiếp 04 năm 10 tháng
- Lý do sửa đổi: Hàn Quốc nhận định trong thời gian 03 tháng người lao động về nước có thể phát sinh nhiều vấn đề đối với doanh nghiệp do không có người làm việc nên.
2. Mở rộng đối tượng lao động mẫu mực
- Quy định hiện hành: Người lao động được chứng nhận là lao động mẫu mực khi chỉ làm việc tại 01 doanh nghiệp trong suốt thời gian 04 năm 10 tháng.
- Nội dung sửa đổi: Ngoài những lao động chỉ làm việc tại 01 doanh nghiệp trong suốt 04 năm 10 tháng, bổ sung thêm các đối tượng:
+ Lao động đã thay đổi nơi làm việc nhưng trong suốt 04 năm 10 tháng làm việc liên tục chỉ ở một ngành nghề và hợp đồng của người lao động với công ty hiện tại phải còn thời gian trên 01 năm trở lên.
+ Lao động đã thay đổi nơi làm việc vì những nguyên nhân không thuộc về người lao động như bị quấy rối, bạo hành.v.v. và hợp đồng của người lao động với công ty hiện tại phải còn thời gian trên 01 năm trở lên .
+ Lao động đã thay đổi nơi làm việc vì những nguyên nhân không thuộc về người lao động như bị quấy rối, bạo hành.v.v. và thời gian hợp đồng chỉ còn dưới 01 năm nếu được Cơ quan an toàn nghề nghiệp chứng nhận sau khi xem xét ý kiến kiến nghị từ Hội đồng bảo vệ quyền và lợi ích.
- Lý do sửa đổi: Thực tế đã phát sinh một số vụ việc người lao động mặc dù bị phía chủ và doanh nghiệp đối xử không tốt nhưng vì để trở thành lao động mẫu mực đã không dám yêu cầu thay đổi nơi làm việc; một số chủ sử dụng tuyển dụng được người lao động có tay nghề thành thục muốn tiếp tục tuyển dụng lao động này theo diện lao động mẫu mực nhưng do người lao động đã từng thay đổi nơi làm việc nên đã không thể tuyển được.
3. Chủ sử dụng lần đầu sử dụng lao động ngoài phải tham gia lớp đào tạo định hướng bắt buộc.

Kể từ 14/10/2021, Chủ sử dụng lần đầu sử dụng lao động ngoài theo Chương trình EPS bắt buộc phải tham gia lớp đào tạo định hướng kéo dài 6 tiếng (trực tiếp tham gia hoặc online) về pháp luật liên quan, nhân quyền… do HRD tổ chức miễn phí. Trong vòng 6 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép tuyển dụng, chủ sử dụng phải tham gia lớp đào tạo này. Nếu không tham gia sẽ bị phạt 03 triệu won. 

Xem