Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Nghệ An hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới’’ năm 2021

27/10/2021

 “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái thực hiện bình đẳng giới, xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới’’. Đây là Chủ đề của Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2021 được đưa ra tại Kế hoạch số 609/KH-UBND ngày 25/10 của UBND tỉnh Nghệ An.

 Theo đó, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn tỉnh. Qua đó, thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái; giảm thiểu và tiến tới chấm dứt các tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

nghe-an-phat-dong-thang-hanh-dong-vi-binh-dang-gioi-va-phong-chong-bao-luc-tren-co-so-gioi-nam-2019-25-.1740.jpg

Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 tại Nghệ An
Căn cứ vào Kế hoạch của UBND tỉnh Nghệ An, trong thời gian từ ngày 08-25/11 triển khai thực hiện Tháng hành động, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh cần tăng cường tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động; truyền thông về chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung và phụ nữ, trẻ em nói riêng; tư vấn, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Đồng thời, tuyên truyền tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc thúc đẩy bình đẳng giới... trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức đa dạng phù hợp cho từng đối tượng và tình hình thực tế.
Cùng với đó, tổ chức các diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn; phát hành các sản phẩm truyền thông; xây dựng các phóng sự, đăng tải tin, bài về hoạt động trước, trong và sau Tháng hành động trên các phương tiện thông tin.
Kế hoạch cũng đề ra nội dung xây dựng, triển khai hoạt động của các mô hình “Doanh nghiệp tham gia phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” tại thị xã Hoàng Mai; mô hình “Nam giới tiên phong trong phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” tại huyện Quỳ Hợp; mô hình “Địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh tại cộng đồng” tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quỳ Châu.
Tăng cường các hình thức kiểm tra về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Xử lý nghiêm các vụ vi phạm về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và trong thực hiện các chính sách hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội. Đẩy mạnh huy động các nguồn lực, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân bị xâm hại, bạo lực...
UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp hướng dẫn các sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch Tháng hành động. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND huyện Quỳnh Lưu và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động tại huyện Quỳnh Lưu, dự kiến diễn ra vào khoảng thời gian từ ngày 08/11-12/11/2021.
Tại các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh căn cứ vào điều kiện tình hình phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương để tổ chức Lễ phát động Tháng hành động phù hợp.
UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần phát huy tính chủ động, sáng tạo trong kiểm soát tình hình dịch bệnh, xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động của Tháng hành động phù hợp với tình hình thực tiễn để mang lại hiệu quả thiết thực.
Xem