Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

TP.HCM sẽ trả lương hưu, trợ cấp qua tài khoản từ tháng 12/2021

25/10/2021

Ngày 23/10, Bảo hiểm Xã hội TP. HCM cho biết thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP HCM về tăng cường chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố. Trong tháng 10, cơ quan BHXH và bưu điện sẽ phối hợp với Vietcombank để mở tài khoản và cấp thẻ ATM cho người hưởng đang lĩnh lương hưu và trợ cấp BHXH bằng tiền mặt có đủ thông tin.  

Theo đó, đối với những trường hợp chưa nhận thẻ ATM hoặc chưa hoàn tất thủ tục để được mở tài khoản ngân hàng hoặc chưa hoàn tất thủ tục chuyển đổi hình thức nhận, Bưu điện thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ người hưởng đăng ký thông tin, mở tài khoản ngân hàng, chuyển đổi hình thức nhận từ tiền mặt sang tài khoản ATM cho đến khi 100% người hưởng đủ điều kiện được mở tài khoản ngân hàng và nhận trợ cấp qua thẻ ATM.

Trong kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 11/2021, Bưu điện thành phố sẽ phát thẻ ATM và hướng dẫn thực hiện thủ tục đăng ký chuyển đổi hình thức nhận bằng tiền mặt sang nhận bằng tài khoản cho người hưởng.
Như vậy, từ tháng 12/2021 trở đi TP. HCM sẽ thực hiện chỉ trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản ngân hàng.
Riêng những người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng không thể mở được tài khoản (do mất năng lực hành vi dân sự, mất giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng minh nhân dân hết hạn…) thì tiếp tục chi trả bằng hình thức tiền mặt.
Xem