Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội thảo đào tạo khu vực thực hiện Hướng dẫn ASSEAN về lồng ghép giới trong chính sách lao động và việc làm hướng tới việc làm bền vững

04/05/2021

Ngày 04/05/2021, tại Hà Nội, Hội thảo đào tạo khu vực thực hiện Hướng dẫn ASSEAN về lồng ghép giới trong chính sách lao động và việc làm hướng tới Việc làm Bền vững đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Thư ký ASEAN, Quỹ hợp tác ASEAN – Hàn Quốc tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Mục tiêu của Hội thảo nhằm tập huấn cho các nhà lập pháp, cán bộ đầu mối phụ trách lĩnh vực lao động và phụ nữ, cán bộ công đoàn, đại diện người sử dụng lao động của các nước thành viên ASEAN về việc áp dụng Hướng dẫn lồng ghép giới trong chính sách lao động và việc làm tại cấp quốc gia. Hội nghị có sự tham gia trực tuyến của Ban Thư ký ASEAN, đầu mối phụ trách hợp tác về lao động và phụ nữ của các nước thành viên ASEAN, đại diện ILO, UN WOMEN khu vực Châu Á – Bình Dương và Hàn Quốc. Hội nghị cũng có sự tham dự trực tiếp của các đại biểu tại Hà Nội, bao gồm có các đại diện của các Bộ, ngành tại Việt Nam, các đơn vị liên quan thuộc Bộ, các học viện, Hội và Liên hiệp hội liên quan đến giới, các cơ quan Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội và các cơ quan thông tấn báo chí.

image001_2.jpg
Hướng dẫn là kết quả của dự án do Việt Nam điều phối thuộc Kế hoạch làm việc của các Bộ trưởng Lao động ASEAN giai đoạn 2016-2020 với sự hỗ trợ từ Quỹ hợp tác ASEAN – Hàn Quốc. Thông qua một số cuộc họp Nhóm công tác khu vực xây dựng Hướng dẫn với sự hỗ trợ của Ban Thư ký ASEAN, ILO, UN WOMEN và tham vấn khu vực từ năm 2018, bản Hướng dẫn và cẩm nang thực hiện Hướng dẫn đã được xây dựng hoàn thiện. Đây cũng là một trong những các văn kiện được chính thức thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 26 và được Cấp cao ASEAN lần thứ 37 ghi nhận vào tháng 11 năm 2020.
image004.jpg
Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà đã tới tham dự và phát biểu khai mạc Hội thảo. Trong bài phát biểu, Thứ trưởng đã đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật và tài chính mà Quỹ Hợp tác ASEAN – Hàn Quốc, ILO, UN WOMEN vì những cam kết đồng hành cùng Việt Nam và ASEAN trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, cụ thể trong lĩnh vực lao động ở cấp quốc gia và khu vực. Thứ trưởng cũng khẳng định Hướng dẫn sẽ góp phần nâng cao năng lực và nhận thức của các cán bộ nhà nước phụ trách lĩnh vực lao động và bình đẳng giới và các bên liên quan khác về quan điểm về giới trong các quyền cơ quan của con người và các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Đồng thời, Hướng dẫn cũng sẽ là cơ sở quan trọng để các quốc gia thành viên, các cơ quan liên quan của ASEAN và các đối tác phát triển xem xét các cơ hội, thách thức liên quan để thúc đẩy các điển hình tốt về lồng ghép giới trong quá trình thực hiện các chính sách lao động và việc làm tại các nước thành viên ASEAN, hướng tới một Cộng đồng ASEAN không ai bị bỏ lại phía sau
image005.jpg
Tại buổi Hội thảo, các đại biểu đã được giới thiệu tổng quan về nội dung của Hướng dẫn, bao gồm: (i) các khái niệm chính về việc làm thỏa đáng và bình đẳng giới; (ii) các tiêu chuẩn và khung khổ quốc tế về việc làm thỏa đáng và bình đẳng giới; (iii) bảng câu hỏi đối với từng lĩnh vực trong lao động và việc làm; (iv) giám sát việc thực hiện tại các quốc gia thành viên và (v) các điển hình tốt. Trong hai ngày làm việc tiếp theo, các đại biểu sẽ được nghiên cứu và thảo luận sâu hơn về nội dung của Hướng dẫn với sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia tư vấn quốc tế và tư vấn trong nước để làm cơ sở cho việc triển khai thí điểm và áp dụng hiệu quả Hướng dẫn tại cấp quốc gia trong thời gian tới.
*Hội thảo được tổ chức tuân thủ theo nguyên tắc 5K về phòng chống dịch COVID-19.
Xem