Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025

08/10/2021

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 3793/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo (Ban Chỉ đạo) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025 

Theo đó, Ông Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ làm Trưởng ban; Phó Trưởng ban là Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
Các thành viên bao gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Xậy dựng; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Dân tộc tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Cục Thống kê tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Nai.
Ban chỉ đạo có nhiệm vụ Chỉ đạo tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh; theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện cuộc điều tra, rà soát. Xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện.
3_2.jpg
Mô hình nuôi dê sinh sản tại huyện Vĩnh Cữu, tỉnh Đồng Nai
Bên cạnh đó, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025; tổ chức tập huấn quy trình và bộ công cụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Theo báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 – 2020: Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia tỉnh đã phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh ban hành hoặc trình ban hành theo thẩm quyền nhiều nghị quyết (của HĐND tỉnh), kế hoạch, quyết định… liên quan đến công tác triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh từng giai đoạn, thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ như: tín dụng ưu đãi, hỗ trợ về giáo dục, hỗ trợ về y tế, hỗ trợ tiền điện, nhà ở, nước sạch, dạy nghề, đầu thu truyền hình số mặt đất...
Thời kỳ 2011 - 2020, toàn tỉnh giảm được 8,57% tỷ lệ hộ nghèo, tương ứng 55.726 hộ và giảm được 1,75% tỷ lệ hộ cận nghèo, tương ứng 12.520 hộ. Để có thành quả đáng ghi nhận như trên là nhờ sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, của các doanh nghiệp, mạnh thường quân, đặc biệt là sự cố gắng vươn lên của bản thân từng hộ nghèo.
Về chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế: trên cơ sở danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT do Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị, giai đoạn 2011-2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp Sở Tài chính cấp và quyết toán thẻ BHYT miễn phí cho 988.996 lượt người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo quy định với kinh phí mua thẻ BHYT là 559.646,8 triệu đồng.
Đặc biệt, HĐND tỉnh đã ban hành một số Nghị quyết đặc thù của địa phương để hỗ trợ thiêm một số chính sách cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo như: Nghị quyết nâng chuẩn nghèo của tỉnh cao hơn chuẩn nghèo của Trung ương, tiếp tục hỗ trợ hộ mới thoát nghèo được thụ hưởng thêm một số chính sách sau 02 năm thoát nghèo (chính sách tín dụng, BHYT, giáo dục, khuyến nông, khuyến công); Nghị quyết hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ BHYT cho thành viên thuộc hộ nghèo đa chiều không thiếu hụt BHYT và thành viên thuộc hộ cận nghèo; Nghị quyết hỗ trợ kinh phí hằng tháng cho thành viên thuộc hộ nghèo B (là hộ nghèo mà tất cả các thành viên thuộc hộ không có sức lao động, không có khả năng thoát nghèo); Nghị quyết hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn một phần kinh phí khi khám chữa bệnh. UBND ban hành chính sách hỗ trợ tiền Tết nguyên đán cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Các chính sách này đã tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trong cuộc sống.
Được biết, trong 6 tháng đầu năm, Đồng Nai đã tổ chức triển khai các dự án về giảm nghèo và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, như: Về chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã bổ sung 4.695 triệu đồng từ nguồn lãi cho vay chương trình giảm nghèo vào nguồn vốn quỹ ủy thác của địa phương để cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn, trong đó có 3.406 triệu đồng từ nguồn lãi cho vay hộ nghèo phân bổ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và 1.289 triệu đồng từ nguồn lãi của ngân hàng chính sách xã hội tỉnh chuyển sang vốn ủy thác. Toàn tỉnh đã cho 668 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay mới với số tiền 31.981 triệu đồng, bình quân mức vay 48 triệu đồng/hộ; doanh số thu hồi 129.405 triệu đồng. Tổng dư nợ cho vay đến 24/6/2021 là 481,302 triệu đồng với 14.635 hộ vay, trong đó nợ trong hạn 478.120 triệu đồng, nợ quá hạn 3.101 triệu đồng, nợ khoanh là 81 triệu đồng.

Toàn tỉnh cũng đã cấp 24.279 thẻ BHYT miễn phí cho người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, người thuộc hộ mới thoát nghèo theo quy định với số tiền 9.515,2 triệu đồng. Hỗ trợ tiền ăn và chi phí khám chữa bệnh từ nguồn ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 02 của HĐND tỉnh cho 2.011 lượt đối tượng với số tiền 2.241,6 triệu đồng. Đồng thời, hỗ trợ giáo dục cho học sinh, sinh viên (HSSV) thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo quy định với 5.198 lượt HSSV,  kinh phí 1.926 triệu đồng; Hỗ trợ tiền điện cho 2.977 hộ nghèo, với số tiền 901,2 triệu đồng. 

Xem