Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thẩm định chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý về giáo dục nghề nghiệp

28/09/2021

Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp (GDNN) vừa tổ chức họp thẩm định chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý về GDNN với sự tham gia của các chuyên gia, các nhà khoa học có kinh nghiệm, chuyên môn sâu trong lĩnh vực GDNN. 

TD 001
Quang cảnh cuộc họp
Nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp (GDNN), năm 2021 Tổng cục GDNN đã tổ chức biên soạn chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà nước và cán bộ quản lý cơ sở GDNN.
Sau một thời gian chuẩn bị và xây dựng, ngày 16/8/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã ban hành Quyết định số 343/QĐ-TCGDNN về thành lập Hội đồng thẩm định chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định), do TS. Phạm Vũ Quốc Bình- Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục GDNN là Chủ tịch Hội đồng.
Tại cuộc họp thẩm định, Ban chủ nhiệm đã báo cáo về quá trình xây dựng và nội dung của chương trình. Chương trình được chia thành 02 phần: (1) Phần thứ nhất: Kiến thức và kỹ năng về quản lý, nghiệp vụ quản lý nhà nước/cơ sở GDNN, gồm 12 chuyên đề. (2) Phần thứ hai: Nghiên cứu, đánh giá tình hình, trải nhiệm thực tế quản lý đang được triển khai tại đơn vị công tác; làm Bài thu hoạch. Thời lượng của chương trình là 40 tiết, gồm: 14 tiết lý thuyết (chiếm 35%) và 26 tiết thực hành, thảo luận (chiếm 65%). Trong mỗi chuyên đề đều phân chia thành các bài và trong các bài có bài tập tình huống/câu hỏi thảo luận để rèn luyện kỹ năng quản lý cho cán bộ theo từng nội dung tương ứng.
Ban chủ nhiệm lựa chọn phương pháp thiết kế chương trình tiếp cận theo năng lực và vị trí việc làm của từng đối tượng để đảm bảo khoa học, bám sát yêu cầu thực tiễn, tính truyền thống kế thừa và tính hiện đại. Các chuyên đề đi từ kiến thức chung đến từng kỹ năng riêng trong lãnh đạo, quản lý nhằm giúp học viên hiểu, vận dụng và áp dụng được các kỹ năng, nghiệp vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, quản lý và thực tế công tác. Điểm mới của chương trình đó là: chuyển đổi số trong quản lý nhà nước; chuyển đổi số trong cơ sở GDNN; đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao vị thế hình ảnh về GDNN; tư vấn hướng nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, tự tạo việc làm; các xu hướng phát triển GDNN và phương pháp quản lý hiện đại; chia sẻ kinh nghiệm quản lý GDNN thành công ở các nước phát triển.... Chương trình được thiết kế dạng mở, linh hoạt, trong quá trình tổ chức đào tạo tài liệu giảng dạy của giảng viên được biên soạn chi tiết và dễ dàng cập nhật những quy định mới, văn bản mới hay xu hướng phát triển mới của GDNN theo từng giai đoạn phát triển.
Các thành viên Hội đồng thẩm định đều thống nhất cho rằng, việc xây dựng chương trình bồi dưỡng là hết sức cần thiết và kịp thời đáp ứng nhu cầu hiện nay của việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả cho đội ngũ cán bộ quản lý về GDNN.
 Hội đồng thẩm định đánh giá cao chương trình bồi dưỡng. Chương trình đã được phân chia thời lượng hài hòa giữa lý thuyết/thực hành và giữa các chuyên đề. Nội hàm các chuyên đề đã bao phủ các nội dung cơ bản về quản lý nhà nước và quản lý cơ sở GDNN được quy định trong pháp luật về GDNN. Đặc biệt chương trình đã cập nhật thêm nội dung mới theo xu hướng quốc tế (Chuyển đổi số, quản trị rủi ra, thị trường đào tạo, phát triển bền vững và bao trùm, Hội đồng kỹ năng nghề, hệ sinh thái khởi nghiệp,…).
Trong các chuyên đề đều xây dựng bài tập tình huống, đây là ưu điểm của chương trình. Vì thông qua bài tập tình huống rèn luyện kỹ năng quản lý một cách sống động, thực tiễn và cuốn hút học viên, đạt hiệu quả cao hơn.
Các nhà khoa học đã đưa ra những góp ý, bổ sung cho chương trình, như nội dung liên thông, không chỉ xét trong hệ thống GDNN mà trong hệ thống giáo dục nói chung; nghiên cứu bổ sung nội dung “Tổ chức hệ thống kiểm định chất lượng trong GDNN”, “Quản lý tự làm phương tiện dạy học”, “Dự báo, thống kê và cơ sở dữ liệu về GDNN”.
 Trên cơ sở các ý kiến của Hội đồng thẩm định, Ban chủ nhiệm đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng và nghiên cứu bổ sung một số nội dung có chọn lọc, phù hợp với quy định hiện nay.

Kết thúc buổi thẩm định, Hội đồng thẩm định đánh giá rất cao chương trình bồi dưỡng đã được xây dựng bài bản, công phu, nghiêm túc và có ý nghĩa thực tiễn. 100% thành viên của Hội đồng đã đồng ý thông qua chương trình và đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành chương trình đào tạo để sớm đưa vào sử dụng trong các khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý GDNN. 

Xem