Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tác động của Covid -19 đến tình hình lao động việc làm

30/08/2021

Từ qúy I năm 2021, Tổng cục Thống kê sẽ chính thức công bố các chỉ tiêu thống kê về lao động việc làm dựa trên tiêu chuẩn ICLS 19. Điều tra lao động việc làm là cuộc điều tra mẫu trong chương trình điều tra thống kê quốc gia được thưc hiện định kỳ hàng tháng trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin về tình hình lao động việc làm, thất nghiệp, thu nhập của người lao động. Kết qủa điều tra được Tổng cục Thống kê tổng hợp và công bố hàng qúy.

 0001_5.jpg0002_1.jpg0003.jpg0004.jpg

Xem