Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đường dây nóng giải đáp chính sách theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg tại các địa phương

28/07/2021

Ngày 27/7, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) có Công văn số 2418/LĐTBXH-VP gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thông báo điều chỉnh phân công theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện các chính sách theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của TTg.

 12.jpg

13.jpg

11.jpg

Xem