Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bà Rịa – Vũng Tàu: Đã chi hỗ trợ cho 3.776 người bán vé số bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19

21/07/2021

Triển khai chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, tính đến 06h00 ngày 21/7/2021, theo báo cáo của Sở LĐ-TBXH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở đã trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt hỗ trợ cho 777 người (760 lao động không có giao kết HĐLĐ bị mất việc và 17 người phải cách ly y tế (F1) của huyện Côn Đảo) và đã chi hỗ trợ cho 3.776 người bán vé số lẻ với tổng kinh phí là 2,83 tỷ  đồng.

 ban-ve-so-2-1625729220869223713592.jpeg

Ảnh minh họa

Qua quá trình xem xét hồ sơ, Sở LĐ-TBXH Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, nhiều hồ sơ đối tượng lao động tự do các địa phương gửi lên chưa đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định của Quyết định 1896/QĐ-UBND, như: công việc chính của người lao động và thời gian mất việc của người lao động chưa phù hợp với các văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động của UBND tỉnh….

Để đảm bảo việc hỗ trợ được kịp thời, tránh trục lợi chính sách, Sở LĐ – TBXH đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan kịp thời rà soát, lập danh sách đối tượng gửi hồ sơ hàng ngày. Việc thẩm định hồ sơ phải đảm bảo đúng quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, Quyết định số 1896/QĐ- UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh, văn bản số 437/HD-SLĐTBXH ngày 16/7/2021 của Sở LĐ-TBXH.
Căn cứ Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh về hỗ trợ đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và trẻ em phải cách ly y tế (các nhóm đối tượng này đã được xác định danh sách cụ thể và ước tính đố lượng khoảng 4.560 đối tượng – kinh phí hỗ trợ dự kiến là 6, 8 tỷ đồng), Sở LĐ-TBXH đề nghị UBND các huyện chỉ đạo Phòng LĐ-TBXH khẩn trương rà soát, lập danh sách đối tượng hỗ trợ để kịp thời hỗ trợ ngay trong ngày 21/7.
Đối với các trường hợp đã được UBND tỉnh phê duyệt, Sở LĐ-TBXH đề nghị UBND các huyện, TX, TP khẩn trương chi trả cho các đối tượng.
Xem