Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quảng Ninh đánh giá kết quả sau 1 năm thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện

07/07/2021

Thực hiện Văn bản số 3305/UBND-VX2 ngày 19/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo, cán bộ nghiệp vụ cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh đã tổ chức, phối hợp, triển khai thí điểm công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh từ ngày 1/6/2020.

Theo báo cáo của 13 Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) cấp huyện và Bưu điện tỉnh Quảng Ninh, từ tháng 6/2020 đến tháng 5/2021, Bưu điện tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tại 174 xã/phường/thị trấn (có đối tượng thụ hưởng) cho 168.813 lượt người (đạt 99,98% số lượt người theo danh sách), trong đó chi trả trợ cấp thường xuyên hàng tháng cho 156.946 lượt người và chi trả trợ cấp một lần cho 11.867 lượt người.

Tháng 6/2021, Sở LĐ-TBXH tỉnh Quảng Ninh tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của những đối tượng nhận chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện. Theo đó, 97,2% số người được khảo sát đánh giá thời gian chi trả đảm bảo theo quy định; 98,9% đánh giá thái độ phục vụ, tinh thần trách nhiệm của nhân viên Bưu điện khi thực hiện chi trả trợ cấp đạt mức độ từ Bình thường đến Rất tốt; 99,7% đánh giá việc tham gia hướng dẫn giải quyết vướng mắc của cán bộ xã phường đạt mức độ từ Bình thường đến Rất tốt.

ebd2f6a7-b44c-4a21-b602-53838f77e523.jpg

Chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tại Điểm chi trả nhà văn hóa thôn Đông Xá

Sau 1 năm triển khai, mô hình chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện thể hiện rõ tính ưu việt, điển hình là: Tách việc chi trả chế độ với công tác quản lý đối tượng, góp phần giúp cán bộ cấp xã tập trung vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ; Tách bạch việc chi trả và tham mưu hồ sơ hưởng chế độ chính sách cho đối tượng; Đảm bảo tính chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả, minh bạch, chi trả kịp thời, đúng đối tượng.

Tuy nhiên, do mới đưa vào thí điểm, mô hình vẫn còn những hạn chế cần sớm được khắc phục, như là: Nhân viên Bưu điện chưa nắm bắt, cập nhật được hết các chế độ chính sách của đối tượng, gây khó khăn trong việc giải đáp, hướng dẫn chế độ chính sách cho người hưởng; Chưa có phương án kết hợp thực hiện cùng một lúc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với chi trả lương hưu cho những đối tượng được hưởng cả hai chế độ, khiến người thụ hưởng nhiều chế độ phải đi lại nhiều lần; Việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm chi trả, thủ tục nhận tiền và danh sách đối tượng thụ hưởng chưa đầy đủ theo quy định.

Từ những đánh giá trên, Sở LĐ-TBXH Quảng Ninh đề xuất, trong thời gian tới, UBND các huyện, xã, Phòng LĐ-TBXH trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; Cơ quan Bưu điện cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đối tượng, và có phương án kết hợp chi trả cho những đối tượng thụ hưởng nhiều chế độ. Ngoài ra, Sở LĐ-TBXH Quảng Ninh kiến nghị Bộ LĐ-TBXH sớm trình Thủ tướng Chính phủ về mô hình chi trả thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ chi trả, trong đó có hình thức chi trả qua hệ thống ngân hàng.

 

Xem