Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bắc Ninh: Thiết thực kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ

01/07/2021

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021). Nhiều hoạt động đã và đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa để tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng. 

 Theo đó, để thiết thực kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ, các Sở, ban, ngành của tỉnh sẽ tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân về công lao to lớn và sự hy sinh, cống hiến của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực người có công với cách mạng. Tuyên truyền gương các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công tiêu biểu vượt khó làm giàu, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; các tập thể, cá nhân làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, thực hiện việc xác nhận Người có công và giải quyết kịp thời, đầy đủ các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng; Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và các chính sách ưu đãi đặc thù của tỉnh đối với người có công với cách mạng.
bn.jpg
Bí Thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan dâng hương, hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị trấn Lim (Tiên Du)
Tiếp tục rà soát, giải quyết hồ sơ tồn đọng đối với người có công với cách mạng theo hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương. Thực hiện hoàn thành việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng đã được phê duyệt tại Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Tổ chức Tổng kết Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tổ chức tốt điều dưỡng luân phiên người có công; chăm sóc phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng; thương bệnh binh nặng; gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công; kịp thời ngăn ngừa và xử lý nghiêm các vi phạm, tiêu cực trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công.
Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Tổ chức vận động các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế xã hội và toàn thể nhân dân tham gia ủng hộ quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa” ở các cấp. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; các đơn vị nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công trong và ngoài tỉnh nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ. Tu bổ, sửa chữa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Tổ chức đoàn đại biểu tỉnh đi thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9 - tỉnh Quảng Trị. Tổ chức đoàn đại biểu tham dự Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc (thực hiện Kế hoạch của Trung ương). Tổ chức thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
Toàn tỉnh Bắc Ninh hiện đang quản lý 125.413 đối tượng người có công và thân nhân người có công, trong đó 17.575 đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Cùng với việc thực hiện đầy đủ kịp thời chính sách ưu đãi người có công theo quy định của Đảng và Nhà nước, tỉnh Bắc Ninh đã quan tâm ban hành nhiều chế độ chính sách ưu đãi chăm sóc người có công đặc thù: Hỗ trợ cải thiện nhà ở người có công; bố trí sắp xếp việc làm cho con liệt sỹ, thương bệnh binh nặng vào làm việc tại các cơ quan Nhà nước; hỗ trợ người có công và thân nhân người có công từ 70 đến dưới 80 tuổi hưởng trợ cấp hàng tháng người cao tuổi; hỗ trợ thực hiện điều dưỡng, phục hồi sức khỏe đối với người có công với cách mạng thuộc diện điều dưỡng hai năm một lần trong năm không thực hiện chế độ từ nguồn kinh phí Trung ương; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, ngoài chế độ của Trung ương tỉnh đã có chính sách hỗ trợ bằng tiền mặt đối với các trường hợp được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”: Đối với các Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã được phong tặng và các Mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng từ năm 2014 đến nay hiện đang còn sống 30 triệu đồng/người; Đối với các trường hợp truy tặng “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” từ năm 2013, hỗ trợ thân nhân thờ cúng 10 triệu đồng/người; Đối với các trường hợp phong tặng đã từ trần và truy tặng “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” ở các đợt trước năm 2013, hỗ trợ thân nhân thờ cúng 5 triệu đồng/người…
Với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban, ngành đoàn thể và cộng đồng xã hội, đến nay tỉnh Bắc Ninh không có hộ nghèo là người có công với cách mạng; 99,8% hộ gia đình người có công của tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú; 100% xã, phường, thị trấn giữ vững danh hiệu làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng./.
Xem