Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tăng cường quảng bá hình ảnh về giáo dục nghề nghiệp

30/06/2021

 Thông tin tại cuộc Hội thảo trực tuyến “Phát triển không gian truyền thông giáo dục nghề nghiệp; hình thành hệ sinh thái truyền thông giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025”, do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp chức chiều 30/6 cho biết, mỗi cơ sở GDNN cần đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh về GDNN; cần xây dựng biển quảng cáo, kèm theo khẩu hiệu nhận diện. Mỗi cơ sở GDNN cần vận dụng linh hoạt hoàn cảnh, điều kiện của mình để xây dựng chiến lược quảng cáo của mình.

20210424-100255.jpg
Các sinh viên một cơ sở GDNN biểu diễn tay nghề pha chế đồ uống
Theo Quyết định về việc xây dựng và phát triển không gian truyền thông GDNN, hình thành hệ sinh thái truyền thông giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp xác định phát triển hệ thống GDNN theo hướng mở, linh hoạt, hiện đại, liên thông, thích ứng, hiệu quả và công bằng với mục tiêu gắn với việc làm bền vững và phát triển bao trùm với nhiều mô hình, phương thức và trình độ đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp suốt đời của người học, người lao động; đẩy mạnh đào tạo nghề tại doanh nghiệp và nơi làm việc.

Cùng với đó, truyền tải đầy đủ, kịp thời hoạt động, thông tin, hình ảnh của GDNN tới toàn xã hội, thúc đẩy thay đổi nhận thức của xã hội về GDNN từ đó huy động mọi nguồn lực của xã hội tham gia vào các hoạt động của GDNN; thu hút, vận động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia vào hoạt động GDNN nói chung và tuyên truyền về GDNN nói riêng…
Để thực hiện các mục tiêu này, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã đưa ra các nội dung xây dựng và phát triển không gian truyền thông GDNN. Trong đó nhấn mạnh xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, địa điểm cho truyền thông trên các website, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, các cơ sở GDNN; tại các khu vực thành thị, đông dân cư, công viên, khu du lịch, đường giao thông, trên các phương tiện công cộng; trên hệ thống mạng xã hội.

Cùng với đó, xây dựng, phát triển các nội dung truyền thông GDNN; xây dựng, phát triển các hoạt động, sự kiện truyền thông; xây dựng, phát triển các sản phẩm truyền thông..

Trong giai đoạn 2021-2022, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp hướng tới tập trung xây dựng và phát triển không gian truyền thông GDNN; trong đó, chú trọng tới các không gian, sản phẩm.

Cụ thể, xây dựng hạ tầng số và phát triển các sản phẩm số; triển khai xây dựng không gian truyền thông GDNN tại các nơi công cộng, địa điểm đông người qua lại bằng các gian hàng GDNN, các biển quảng bá về GDNN… tại các đia phương; tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mối quan hệ với các cơ quan thông tin đại chúng, thông tấn báo chí. Các cơ sở GDNN xây dựng không gian truyền thông GDNN tại các cơ sở GDNN.

Giai đoạn 2023-2025, tiếp tục triển khai xây dựng không gian truyền thông GDNN kết hợp với việc hình thành hệ sinh thái truyền thông GDNN. Cụ thể: Cơ bản thực hiện hoàn thành không gian truyền thông GDNN; xác định và hình thành hệ sinh thái truyền thông GDNN với các chủ thể tham gia đa dạng, từ cơ quan quản lý, tới các tổ chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp và người dân./. 

Xem