Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hỗ trợ đào tạo thí điểm 22 nghề chuyển giao từ CHLB Đức

04/07/2021

Ngày 02/7/2021, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đã ký Công văn số 2059/LĐTBXH-TCGDNN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hỗ trợ đào tạo thí điểm 22 nghề chuyển giao từ CHLB Đức. 

 Nội dung Công văn nêu rõ: Thực hiện Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Chuyển giao các bộ chương trình; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế”, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đang triển khai đào tạo thí điểm 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế chuyển giao từ Đức ở 45 trường cao đẳng tại 22 địa phương trong cả nước.

IMG-0628.jpg
Sinh viên Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp tham gia lớp cao đẳng chất lượng cao cấp độ quốc tế theo Chương trình chuyển giao từ CHLB Đức 
Việc đào tạo thí điểm theo chương trình chuyển giao từ Đức là nhiệm vụ quan trọng được Thủ tướng Chính phủ giao, đồng thời cũng là nhiệm vụ thực hiện một trong ba đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.
Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng đào tạo các lớp. Để triển khai thực hiện tốt hoạt động đào tạo thí điểm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương một số nội dung:
Chỉ đạo ngành y tế địa phương hướng dẫn các trường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và cho phép sinh viên, giáo viên được tập trung ăn ở, học tập tại trường như trong điều kiện cách ly tại chỗ trong trường hợp địa phương thực hiện giãn xã hội để công tác đào tạo các lớp thí điểm theo chương trình của Đức bảo đảm theo kế hoạch (mỗi lớp có 16 sinh viên, mỗi trường có từ 1 - 2 lớp).
image-6672.jpg
image-6674.jpg
Xem