Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

02/07/2021

 Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, Chính phủ quyết nghị thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 

 Slide1_4.PNG

Slide2_3.PNGSlide3_3.PNG

Slide4_4.PNG

Slide5_3.PNG

Slide6_5.PNG

Slide7_4.PNG

Slide8_3.PNG

Slide9_3.PNG

Slide10_2.PNG

Slide11_3.PNG

Slide12_1.PNG

Xem